Ugrás a fő tartalomra

Qu Yuan és a sárkányhajó fesztivál

Duānwǔjié (端午节), vagy Sárkányhajó fesztivál - lóngzhōujié (龙舟节) a kínai holdnaptár ötödik hónapjának ötödik napjára eső ünnep, melyeken sárkányhajó versenyekre, és nagy mennyiségű zòngzi (粽子) - ragacsos rizs, bambusz-levélbe csomagolva [alapanyagai és elkészítési módja területenként eltérő] -s xióng huángjiǔ (雄黄酒) bevitelére kerül sor; valamint különböző gyógynövények (菖蒲蒿草艾叶,薰苍术、白芷) ajtókra függesztésére. 2008-ban helyezték vissza a nemzeti ünnepek közé, és bár elsősorban a kínai kultúrához volt szokás társítani, Kelet-Ázsia szerte ismert szokások közé tartozik.

Az ünnep mindenekelőtt Qū Yuán (屈原), a kínai irodalom nagy költőjének legendájához kapcsolódik. Qū Yuán feltételezhetően i.e. 340-278 között élt, mely hatvankét év a Zhōu-kor (周朝) utolsó szakászára, a Hadakozó Fejedelemségek (战国) korára esik: ezen periódus alatt számos új elem jelentkezik, mely a Kínát egyesítő Első Császár egyeduralmát készíti elő, ill. a további fejlődést segítik elő. A Hadakozó Fejedelemségek korát (i.e. 403-221) a különböző államok közötti, a hegemóniáért folytatott permanens harcok jellemzik. A korszak elején háborúba bocsátkozó tizenkét fejedelemség előbb hét nagy fejedelemséggé egyesül, majd ezek közül fog kiemelkedni Qín (秦), Qí (齊) és Chǔ (楚), mely utóbbi volt Qū Yuán hazája. A költő életében e három állam szakadatlan harcai képezték a politikai élet meghatározó eseményeit, több terv is létezett egyesülésükre ('horizontális szövetség' vagyis a nyugati-keleti egyesülés - Qín és Qí Chǔ ellen; 'vertikális szövetség', ergo észak-és dél szövetsége, Qí és Chǔ Qín ellen, amiből kiviláglik, hogy valójában Qín és Chǔ dédelgette a másik likvidálásának tervét, s végül ugyebár Qínnek sikerült rendet vágnia a különböző fejedelemségek között, úgy, hogy sorra megsemmisítette őket, és nem lett más fejedelemség, csak egy azaz 1 db egységes birodalom, Qín Első Császárával az élen.

Visszatérve Chǔra, azért volt esélye a birodalom egységesítésére, mert a - végül nyertes Qín államhoz hasonlóan - a többihez képest fejlettebb volt, belső reformjainak köszönhetően. E reformok a központi, királyi hatalom erősítését szolgálták, amik a hagyományos, patriarchális arisztokrácia legyűrését kellett, hogy maguk után vonják, új adónemek és rendszabályok kivetésével, vagyis az egyes fejedelemségeken belül is belpolitikai csaták és intrikák zajlottak. Ugyanakkor, a korszak ideológiáit tekintve is egy fontos fordulat következett be: eltűnik a korábbi perspektívátlanság, s a filozófusok, gondolkodók új utakat keresnek a káoszból kivezető lehetőségekre. Ezek többségében gyakorlati módszerekben öltenek testet: törvényhozás, magántulajdon védelme, a hadsereg szervezése, adás-vétel, etc. E különböző politikai és ideológia harcok közepébe született Qū Yuán is, ki szintén nem vonhatta ki magát ezekből a problémákból.

Qū Yuán életéről keveset tudunk, Sīmǎ Qiān (司马迁) számol be róla részletesebben a Shǐjì-ben (史记):

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻彊志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稾未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,以为‘非我莫能为’也。”

王怒而疏屈平。屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。。。

屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

Tőkei Ferenc fordításában: "ami Qu Yuant illeti, Pingnek is neveztetett és Chu nemzetségből származott, Chu ország Huai nevű fejedelmének volt bal felőli tanácsadója. Széles tudású és határozott akaratú ember lévén, kitűnt a kormányzásban és felette jártas volt a törvénykezéseben. Mint belső ember, megvitatta az országos ügyeket a fejedelemmel, a törvények kiadásának módját, künn járván pedig fogadta követeket és vendégeket és választ adott a főembereknek. A fejedelem szerfelett bízott benne. A főminiszter, egy sorban lévén vele, versengett ővele, és szívéből gyűlölte őt hatalmáért.

Huai fejedelem Qu Yuanra bízta a törvények szerkesztését; amikor pedig ő még eltervezte ezeket magában és meg nem állapodott bennük, bement hozzá a főminiszter és el akarta ragadni tőle ezeket. Qu Yuan nem engedett neki, ezért az megrágalmazta őt, mondván: 'a fejedelem Qu Yuanra bízta a törvények megalkotását, mindenki tudja ezt. Ha pedig egy törvény kibocsáttatik, Qu Yuan fitogtatja majd az ő érdemeit, szólván: - senki sem tudja ezt véghezvinni kívülem.

Megharagudott a fejedelemség ezért Qu Yuanra, és eltaszította magától; az pedig fájlalta magában, hogy a fejedelem ezekre hallgatott, nem élvén körültekintéssel, hogy a rágalmazó szavak homályába borították az igazság tündöklését, s a görbe utakon járok ártalmára lehettek az igazságnak, a becsülettel élőket pedig nem tűrik meg többé. Bánkódva ezért, emésztődött magában és megalkotta a lisaot (...)


Egyenes erkölcsű volt pedig Qu Yuan és a becsület útját járta; teljes hűséggel és mély bölcselettel élt, szolgálván urának. Útját szegte neki a rágalmazó, elmondhatjuk, hogy nyomorúságra jutott. Becsülettel élt, de gyanúba esett; hűséges volt, de mocskolódást szenvedett; meglehetett-e hát panasz nélkül"?

Qū Yuán tehát koholt vádak alapján a politikai rágalmazás áldozatává vált, száműzetésben részesült, ám száműzetésében is figyelemmel kísérte Chǔ állam sorsát, szomorúan konstatálta az ott zajló dolgokat, mindazáltal persze nem adta fel a visszatérés gondolatát: sokat verselt arról, milyen jó fej Huái király, mennyire ragaszkodik hazájához, eredményre viszont ezzel sem jutott, (kivált, hogy időközben Huái királyt is elkergették) a hazatérés ily mód nem adatott meg neki, ellenben rosszakarói végleg ki akarták vonni a csalódott költőt a forgalomból:

令尹子兰闻之大怒,卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔。颜色憔悴,形容枯槁 (...) 

于是怀石遂自沈汨罗以死

"(...) Zi Lan, meghallván [Qu Yuan méltatlankodását], felette haragra gerjedt és rávette a főminisztert, vádolná be az Qing Xiang fejdelemnél; a fejedelem pedig megharagudott és száműzette Qu Yuant[ami azért érdekes, mert már eleve száműzetésben volt]. Qu Yuan a folyam partjára érkezett, szétszórt hajakkal vándorolt a mocsaras partokon, fájdalmát énekelve. Szépsége elpusztult, alakja kiaszott(...) .

Ezután pedig egy követ vőn karjába, s a Lo-folyóba vetette magát és meghalt."

Mindez i.e. 278-ban történt, a Mìluó-folyó (汨罗江) a mai Húnán tartományban található, ahol a népek a legenda szerint, miután értesültek Qū Yuán öngyilkossági kísérletéről, a folyamhoz siettek, ám a kísérlet jól sikerült - hiába próbálták már életét menteni. Később dobokat szólaltattak, s az evezőiekkel kezdték felverni a vizeket, hogy távol tartsák a halakat és a gonosz szellemeket a költő holttestétől. Ezt követően, az egyik változat alapján azért szórták rizst a vízbe, hátha Qū Yuán még enne pár falatkát (a halála után...), a történet másik variánsa szerint a halakat akarták rizzsel etetni, elkerülve ezzel, hogy felfalják a költő testét. Később Qū Yuán szelleme megjelent barátai előtt, megmutatta nekik a zòngzi készítésének a módját, a (vízi) sárkányok és másegyéb kártevők távol tartása végett.

Manapság az élénk színű sárkányhajók dobszólamok közepette versenyek szerte Kínában, az akkori emberekre emlékezve, kik hajóikkal Qū Yuán megsegítésére siettek. A ragacsos rizsgombócok, a zòngzi készítésének hagyománya pediglen egészen a mai napig megmaradt. 

Az ötödik holdhónap ötödik napja a Qū Yuánre való emlékezésen túl családok egészségének megóvásának, illetve a betegségek távol tartásának napja is egyúttal, ezért is kerülnek a tradicionális kínai gyógynövények kifüggesztve a lakások ajtajára. A xióng huángjiǔ pedig kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, az ital mellett azonban az ún. xiāngbāo (香包) - 'illatos tasak' viselete is javallott, mely egyfajta orvosságos zacskó, mindenféle jótékony herbáriummal - mindezen praktikák együttes alkalmazása megőrzi a test egészségét, s megvéd a kóroktól is egyben.

Egyébiránt az utóbbi években közel 30 országban rendeznek már sárkányhajó-versenyeket, a délkelet-ázsiai játékoknál már hivatalos sportnak számít, mi több, az ázsiai játékokon való elfogadását is szorgalmazzák. A legnagyobb sárkányhajó, mely valaha készült, 69 méter hosszú, 2.38 méter széles, és 23 tonnás volt, mely azóta is világrekord.

Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése. Bp., 1986. 103-112.p.

Cao Xu: Meitian du dian Zhongguo wenhua. Dalian, 2010. 23-27.p.

Megjegyzések

Népszerű tofuszeletek

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Holdújévi szokások - 春节习俗

A holdújév, vagy tavaszünnep - Chūnjié (春节) - az egyik legősibb, és a legfontosabb ünnep Kínában, mely a tradicionális holdnaptár alapján január vége és február eleje közötti dátumokra esik, idén január 23-ra. Az ünnephez számos hiedelem kapcsolódik - míxìn (迷信). Például az újév első holdhónapjában - zhēngyuè (正月) - nem szerencsés hajat vágatni, vagy cipőt venni. A cipő esetében ugyanis - xié (鞋) - kiejtése megegyezik a gonosszal - xié (邪). Holdújév előtt érdemes rendezni az adósságokat, hogy ne kerüljön át az újévbe, s ildomos továbbá piros ruhákat (jószerencse) magunkra ölteni. 
Újév előtt szokás kitakarítani, kisöpörni a házat - dǎ sǎo fáng zi (打扫房子/掸尘扫房子, délen a söprést dǎnchénnek (掸尘) mondják) - az előző év összes balszerencséjével (破旧立新), viszont arra ügyelni kell, nehogy a jószerencsét is véletlenül kiebrudaljuk, ergo a sarakban megrekedt pormacskákat nem szükséges egytől-egyig lemészárolni. A kínaiak a nagytakarítás során a sörprésen túl persze leszedik és kimossák a függöny…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Kim, Lee, Park - a leggyakoribb koreai családnevek

Nincs túl sok koreai ismerősöm, de akiket ismerek, van közöttük Kim, Lee és Park is. Nem meglepő az annak tükrében, hogy az 50 milliós országban ötből egy ember családneve tutira Kim lesz (Kim Jong-un), és tízből egy tutira Park - gondoljunk csak Dél-Korea elnökére, Park Geun-hye (朴槿惠), vagy az énekes PSY is Park Jae-sang (朴哉相) néven jött világra. E három családnév közel az ország felének családnevét képzi.  A szomszédos Kínában - ahogy a blogon a kínai családnevekről már volt szó - nagyjából száz elterjedt családnév van, míg Japánban mintegy 280,000, miért van hát ilyen kevés Koreában?  A válaszért bele kell fúrnunk magunkat Korea történetébe. Mint számos más pontján a világnak, a családnevek nem voltak túlzottan elterjedtek egészen a Joseon (朝鮮) - Csoszon-dinasztia (1392-1910) végéig, miképpen használatuk elsősorban az uralkodó dinasztia, illetve az arisztokrácia - yangban (兩班) egyes tagjaira korlátozódott. A társadalom alsóbb rétegei, úgymint szolgák, hentesek, kurvák, sámánok ter…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…

Kínai felsőoktatási tapasztalat

Kínai egyetemi mesterképzésem befejeztével írom e sorokat, mely alapjáraton a 上海交通大学国际与公共事务学院-ben megélt tapasztalataimat mutatja be, de tetszés szerint Kína valamennyi egyetemének valamennyi szakját ideképzelhetjük. Sőt, azt is ideképzeljük, hogy valamennyi kínai egyetem mérföldekkel leprább, mint a 交大. Ezúttal is pusztán egyéni tapasztalatról van szó, egy fiktív beszélgetés formájában. 
Elsőként is, mit tanultam meg a 2,5 év alatt?
Szopni, mint egy idomított fóka.
Az universitas univerzumában ily univerzális vegzatúra aligha adódik. Szóval Kínába jössz már megint tanulni, mi?
Tételezzük fel, esetedben egy szorgalmas deákról van szó, ki már végzett az alapképzéssel, és Kína felé kacsintgat valamely oknál fogva. Mondjuk abból kézenfekvő okból kifolyólag, hogy már jártál Kínában, és nagyon jó buli volt, meg amúgy is Kínával akarsz foglalkozni valamilyen formában, de már valami többre vágysz, mint puszta nyelvtanulás, ergo jöhet a mesterszak/phd! Nyugi a képen nem Te vagy, hanem én, mi…