Ugrás a fő tartalomra

小儿经 - شِيَوْ عَر دٍ

Xiǎo'érjīng (小儿经 ), vagy  xiǎojīng (arabul شِيَوْ عَر دٍ), "gyermekek írása"/"kis írás", a sinitikus nyelvek (kivált 兰银官话中原官话, 东北话) illetőleg a dungáni nyelv (东干语) átírására használt arab írásváltozat, melyet elsősorban Kína iszlám hitű nemzetiségei - Huí (回族), Dōngxiāng (东乡族), Salar ( 撒拉族), valamint a dungánok közép-ázsiai leszármazottai használtak.* Az írásnak területenként eltérő elnevezései lehetnek: xiāojīng (消经), xiāozì (消字), xiǎo'érjǐn (小儿锦), Dōngxiāngwén (东乡文), huíhuíwén (回回文), etc.

A kínai nyelv fonetikus átírására (拼音文字) való törekvések egyik igencsak régi változatáról van szó a xiǎo'érjīng esetében, melynek története az iszlám Kínába érkezének korába - VII. század közepe, Táng-dinasztia alatt - nyúlik vissza.   Az iszlám Kínában való térnyerésével párhuzamosan ugyanis jelentős számú arab, ill. perzsa ajkú etnikumok települtek az országba, melyek az elkövetkező századok során fokozatosan asszimilálódtak a hanokkal - ilyenek a mai huí-k is. A kínai muszlimok 5-6 éves kortól a medresze (مدرسة)‎, a középkori iszlám világ oktatási rendszerében vehettek részt, ahol klasszikus arabot, és a Koránt (古兰经) tanították*. A kínai beszélt nyelvvel ellentétben a kínai írásjegyekkel csak alapfokú viszonyt folytattak, így arab átírást kezdtek használni az egyes kínai nyelven írt szövegekre, vagy épp fordítva,  a Korán fejezeteihez, ergo a szúrák arab szövegeihez írtak jegyzeteket kínaiul a tanulás érdekében; s e folyamat fokozatosan egységes írássá standardizálódott. A xiǎo'érjīng jegyzetek segítettek egy-egy kifejezés megvilágítását, elmagyarázását, valamint a női olvasók számára a szövegek könnyebb megértését is.

A legrégebbi xiǎo'érjīng-gel írt forrást xī'āni Dàxuéxíxiàng Qīngzhēnsì (大学习巷清真寺) mecsetének  egy  i.sz. 740-re datált kőtáblájában találták.* A táblán található Koránból vett részleteket arabul írták, ezzel együtt a tábla alján található egy rövid jegyzet, a templomot építők nevéről, valamint a felirat szövegszerzőjének neve, mely xiǎo'érjīng írással szerepel.

Használatát illetően megkülönböztetünk mecsetformát és mindennapos használatú formát. A mecsetformát  (经堂式) tanulók és imámok használták a mecsetekben, illetve a medreszékben.  Általában jelentős számú arab és perzsa eredetű vallási terminusokat tartalmaz, kínai írásjegyeket ellenben nem használ. Viszonylag egységes, s tulajdonképpen ezt lehet a valódi írásrendszernek tekintetni. Az mindennapos, vagy általános használatú formát (日常文) kevésbé szofisztikáltabbak használtak személyes levelezéseik során, helyenként egy-egy kínai írásjegyet vegyítettek arab írással, főképp nem vallással kapcsolatos témákról, így kevesebb arab és perzsa jövevényszó található bennük. A xiǎo'érjīng ezen formájának változata korántsem egységes, mi több szerzőről-szerzőre változó, miszerint az egyes szerzők mennyire ismerték az arab/perzsa nyelvet, illetve földrajzilag hol helyezkedtek el, azaz milyen saját nyelvjárásnak megfelelően ejtették ki, s írták le e nyelvek szavait.   Gyakorta csak feladó és a címzett tudta egészében értelmezni, miről is van szó az adott levélben, míg mások számára nagy nehézségeket okozott volna e szövegek megértése.

A huíkkal ellentétben a Kína északnyugati területein, úgymint Shǎnxī és Gānsù tartományok élő muszlimok sem a Han Kitabbal kapcsolatos (汉克塔布/هان کتاب) - kínai nyelven írt iszlám szövegek - sem klasszikus kínai nyelvtudással nem rendelkeztek, ekképp ők gyakran használták a xiǎo'érjīnget. Vagyis elsősorban olyanok éltek az arab írás ezen változatával, kik nem tudtak írni/olvasni kínaiul*. A különböző kínai dialektusok megkülönböztetést igényelnének a  xiǎo'érjīngben is, az viszont nem képes jelölni a kínai nyelvben jelenlévő tónusokat, így a szótagok végződéseit  gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni. Mindenesetre mértékekkel egyszerűbbnek bizonyult a kínai nyelv megjelenítésére, mint a kínai írásjegyek.

Mára (az oktatásból) jószerivel teljesen kikopott, egyrészt a Népköztársaság kikiáltását követően a vidéki területeken való kínai oktatás bevezetése; másrészt a pīnyīn fonetikus átírás csaknem kizárólagos dominanciájából adódóan, vannak viszont törekvések megőrzésére vonatkozólag. A két legelterjedtebb xiǎo'érjīng-kínai szótár a 《中文消经双解噶兑新字典》és a《满俩字典》. (Ráadásul pīnyīn helyett zhùyīn átírású.) Mindazonáltal újdonkeletű használataként titkos/szerelmes levelek írására használták a xiǎo'érjīnget, mivel - akárcsak hajdanán - csak a levelezőpartnerek voltak képesek megfejteni azok tartalmát.

A  xiǎo'érjīng 36 betűt tartalmaz, ebből 4 jelöl magánhangzót. 28 betű származik az arabból, 4 a perzsából, továbbá 4 betűt, mely kizárólag a xiǎo'érjīng abc-jében található meg.

Akárcsak az arab írásváltozatokat, jobbról balra írják, s hasonlatosan a mai ujgurok által használt írásrendszerhez (维吾尔语) minden egyes magánhangzót minden esetben jelöl (szemben számos arab írásváltozattal [perzsa, urdu, etc.], mely nem minden esetben jelöli, ill. elhagyja a rövid magánhangzókat), ami a kínai szótagokban lévő magánhangzók szerepének túlértékeléséből fakadhatott. 

Az arab és perzsa jövevényszavak magánhangzói saját helyesírásukat követik, csak a hosszú magánhangzókat jelölik, a rövideket elhagyják. A sukuun (Sukuun.svgbár elhagyható perzsa és arab jövevényszavaknál, kínai jelölésének esetében nem. A kivételt ez alól a gyakran használt egy szótagú szavak jelentették, melyekből elhagyhatták a sukuun-t: a 的 és 和 írásjegyek esetében, ha hangsúlyozottan szerepeltek (دِ) és   (حـَmódon írhatták őket, ellenben ha nem voltak hangsúlyosak, sukuun-nal is megjelenhettek:  (دْés (حـْ), vagy sukuun nélkül:  (دés (حـ). A sukuun ezenkívül a kínai -[ŋ] szótagzárlaltot is jelölhette, noha azt időként a vastag Hatan  (FatHHatan.svg), kasratan (Kasratan.svg), vagy a dammatan (Dammatan.svg) hangok is helyettesíthették. Több szótagú szavak esetében az 'alif (ـا) végződést, mely a hosszú ā magánhangzót jelölhette, a vastag Hah (FatHah) helyettesíthette. A pīnyīnhez hasonlóan az egyes szavakat egybe írták, s szünetet tettek közöttük. A šaddah jel   ّ a teljes szótag megkettőzését jelöli, akárcsak a kínaiban használt  々.  A központozás kapcsán egyaránt használhatták az arab, a kínai központozást, vagy a kettőt vegyítve. 

Az emberi jogok nyilatkozta (lásd marslakóiul is):

xiǎo'érjīng
小儿经例句
kínai fordítás:

"人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待。” " Minden ember szabadnak született, méltóságában és jogaiban egyenlőnek. Veleszületett értelemmel s jó szívvel, valamint kölcsönös testvéri szellemben kell viseltetniük egymással."

*Később a szovjet írásreformok 1928-tól római, illetve 1953-tól cirill abc bevezetésére utasították a dungánokat, ma is cirill betűket használnak. 

* E melett a Yuán-dinasztia (1279-1368) korában császári alapítású akadémiákat ( 回回国子监 ) hoztak létre a huí-k nyelvének, a perzsa nyelv és a Korán tanulmányozására, mi utóbbit eredeti nyelvén olvasták a fordítással járó esetleges jelentéstartalombeli változás elkerülése végett. 

*Dūnhuángból is kerültek elő ezzel az írásmóddal jegyzett szövegek 

* Egyébiránt megjegyzendő, hogy "a világ muszlimjainak túlnyomó része nem beszél anyanyelvi szinten arabul, hanem csak a vallási szövegeket tudják – nem feltétlenül helyesen, és gyakorta a szöveg megértése nélkül – kiolvasni és/vagy recitálni."

pár példa:


c
 ch
zh

Corpus of "Xiao-Er-Jin" Script of Muslim Chinese: Collection and Digitalization

Megjegyzések

 1. حٍ يو ءِ ۬سِ
  Ez is jó kis bejegyzés!
  Érdekes, hogy mennyiféle írással próbálták lejegyezni a han nyelveket: cirill, arab, 'phagspa, katakana, de rémlik, hogy van tibeti írásos kínai szöveg is.

  VálaszTörlés
 2. Arab írásos magyar szöveg is létezik,pl
  Vámbéry : Küzdelmeim, 90. oldal.
  http://mek.oszk.hu/03900/03975/html/image835.jpg
  A Bécsi krónikában arab írásos latin és magyar szöveg is található.
  http://epa.oszk.hu/00000/00021/00373/pdf/248-250.pdf

  VálaszTörlés
 3. Köszi a linkeket, ezek is érdekesek!

  Nagyon dizájner az arab írás is, de ebbe már biztos nem vágok bele! 笑

  VálaszTörlés
 4. na azt mostmar megkerdeznem hogy az atirasban a xi vagy ugy altalaban az x az s vagy sz? Mert en snek hallottam ejteni eleg sokszor de pl kinai helysegneveknel amik angolrol lettek magyarositva szinte mindig sz-el irjak az x-es cuccolat

  VálaszTörlés
 5. Igazából egyszerre ejtett sz és j, vagy egy kicsit pöszén ejtett sz lenne a standard - xiao esetében a hsziao magyar átírás közelítőleg helyes.

  IPA - [ɕ]

  ebben a videóban a 40. mp körül a xiawu ejtésé meghallgatható:
  http://www.youtube.com/watch?v=hUNa7bBVYl4&feature=pyv

  Nanjingban, és attól délre valóban sziszegősek az emberek, és gyakorta ejtik sz-el a szavakat, de ez távol áll a putonghua szabványtól! :)

  A népszerű magyar átírást a kínai esetében (meg minden másnál) utálom, pl.: nem különbözteti meg az aspirált-aspirálatlan hangokat: xiaoerjing magyaros átírásban hsziaoercsing, a jing j-je viszont egy c és egy ty hang egyszerre ejtése, hehezet nélküli ty lenne. + az ercsing er-je is inkább mondjuk az angol after 'er'-je. (Ha pedig xiaoerqing szerepelne, a magyar átírást azt is hsziaoercsing-nek ejtené, a qing esetében viszont már hehezetes/aspirált c és ty hang lenne, kvázi tyh, de minden cs alatt fut...)

  VálaszTörlés
 6. "A népszerű magyar átírást a kínai esetében (meg minden másnál) utálom"

  A japán nyelv magyaros* átírása szerintem semmivel sem rosszabb, mint a hepburn vagy a cirill átírás.
  A hepburn egyébként még az angol anyanyelvűeknek sem egyértelmű, aki nem tanulta meg, az továbbra sem fogja tudni helyesen kiolvasni a japán neveket, szavakat. Egy tanárom mesélte pl, ahogy Amerikában rendszeresen Ájkidának szokták hívni (=Ikeda) :)

  A népszerű kínai vagy koreai átírás viszont a japán nyelv átírásával ellentétben valóban "elnagyolt" egy kicsit :)


  *
  Az első magyar nyelvű japán tankönyv (http://fubito.blogspot.jp/2011/11/uj-cikk-rozsnyai-fele-japan-nyelvtanrol.html) is használ magyaros- a jelenlegitől néhány pontban eltérő - átírást, amelynek bár vannak hiányosságai, esetenként a tényleges kiejtéshez áll igen közel.

  VálaszTörlés
 7. Mondjuk ami a pinyint illeti, borzalmas, amikor a tévében, rádióban úgy olvassák ki a pinyines neveket, hogy előtte nem néztek utána az olvasási szabályoknak. Így lesz a Zhang névből Z-hang :)
  (Mondjuk ez áll a hepburnre is, és a névsorrend felcserélése is csak súlyosbítja a helyzetet.Az meg külön elkeserítő, hogy ezeket a hibákat Ázsiával vagy Japánnal foglalkozó cikkekben, blogbejegyzésekben is megtalálni).

  VálaszTörlés
 8. A szalar egyébként egy török nyelv, tibeti és kínai hatásokkal, a Dōngxiāng pedig egy mongol nyelv, és ebben is viszonylag sok a kínai kölcsönzés:

  won ← 万
  daibiao ← 代表
  xai ← 鞋
  lingiə ← 木+連枷
  xuidagiə ← 回答
  taolun giə ← 討論
  stb

  VálaszTörlés
 9. Igazából a kínai magyar átírásából fakadó viszolygásom települt a japán magyar átírására is, mindenesetre jó tudni, hogy nincs is akkora különbség utóbbi és a hepburn között!

  Hmm, erről jut eszembe, mongol népek közt vannak az iszlámban hívők? Vagy a Dōngxiāng-ot beszélők csak kivételnek számítanak?

  VálaszTörlés
 10. Közben megnéztem, és elvileg több iszlamista van, mint amennyien a samanizmusban hisznek. Csak valahogy mongolok kapcsán jobbára a buddhizmus, és a samanizmus rémlett.

  Buddhism 1,009,357 53.0
  Islam 57,702 3.0
  Shamanism 55,174 2.9
  Christianity 41,117 2.1
  Other religions 6,933 0.4
  Irreligion 735,283 38.6
  TOTAL 1,905,566 100.0

  VálaszTörlés
 11. "nincs is akkora különbség utóbbi és a hepburn között! "

  A keleti nevek magyar helyesírása szerint tkp a hepburnön alapul- egyébként van egy érdekes cikk, ami még a magyaros átírás megalkotása előtt íródott: http://www.scribd.com/doc/41156797/Japan-szavak-irasa-a-magyarban

  A vallási adatokat hol nézted meg?

  VálaszTörlés
 12. aha vagom. es a zh-t hogy ejtik?

  VálaszTörlés
 13. Ipával [tʂ], de hanganyagot Chouwentől kell kérni :)

  VálaszTörlés
 14. bitxəšï: http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia :) 2010-es adatok, a hivatkozás ide irányít: http://www.toollogo2010.mn/doc/Main%20results_20110615_to%20EZBH_for%20print.pdf (mongolul)

  reet:
  zh: hátrahajló nyelvvel képzett cs lenne,
  alábbi videó, 4:10-től:
  http://www.youtube.com/watch?v=z6DMOg0Mdbk&feature=related

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű tofuszeletek

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 8 - A 731-es alakulat nyomában

A Tōkyō sötét múltja sorozatban esett már szó különböző Edo-korividámságokról, évszázadokkal ezelőtti borzalmakkal azonban vélhetően nehezebb együttérezni, mint a közelmúlt kegyetlenségeivel. A sorozat ezen következő epizódjában a XX. századba tekintünk vissza, azon belül is a 731-es alakulat (731 部隊), illetve az azokhoz köthető emlékekhez. Mindenekelőtt ildomos belőlni a kontextust: második világháború, azon belül is második sino-japán háborúban (1937–1945) járunk. Kina észak-keleti területei - nevezetesen Mandzsúria - japán fennhatóság alatt. A tartomány fővárosa, Harbin (哈尔滨), s annak Pinfang kerülete (平房区) adott helyet a 731-es alakulat működésének, melyen keresztül a japán háborús bűnök legsötétebb bugyraiba nyerhetünk némi betekintést. A Japán birodalmi hadsereg hivatalosan Járványmegelőzési és Víztisztító Osztályának (関東軍防疫給水部本部) nevezett alakulatát a Kenpentai (憲兵隊), a voltaképpeni titkosrendőrség irányitása alatt hozták létre, ám az hamarosan az Északkelet-Kinában és Oroszor…