Sūzhōu számok - 苏州码子

Volt már szó különböző számjegy-írásjegy variánsokról a blogon, ezúttal viszont egy azoknál is kevésbé ismert rendszerrel lesz szó, mégpedig a Sūzhōu-számokról (Sūzhōu mǎzi, 苏州码子), mi utóbbiak még az arab számok megjelentése előtt voltak használatban Kína egyes területein. Ezen számjegyeket különböző forrásokban mint huāmǎ (花碼), cǎomǎ (草碼), jīngzǐmǎ (菁仔碼), fānzǐmǎ (番仔碼) és shāngmǎ (商碼) elnevezésben kerültek említésre. Eredendően valóban Sūzhōu városából származó rendszerrel van szó, innnen ered az elnevezése is.

A Sūzhōu-számok az ún. számolópálca jelölésrendszer egyik legtovább használatban maradt változata, tulajdonképpen a Déli-Song számlópálcából (ergo az abakusz, vagy kínaiul suànpán 算盘 számlálóeszköz) eredeztethető helyiértékes számábrázolási mód.

Az eredendően tehát Sūzhōu illetve Hángzhōu városaiban használt számjelölési rendszert elősosorban a gyors számítási műveleteket igénylő kereskedelmi tevénykenységek, mint elszámolás és könyvelés végzése közben alkalmazták. Ugyanakkor, hivatalos dokumentumokban továbbra is a kínai számjegy-írásjegyeket tüntették fel. Ami az előnyét adta az említett számolási műveletek során, hogy a köznép, azaz a hivalnoki oktatásban részt nem vett egyének is  egyszerűen megtanulhatták, mint a kínai számjegyek karaktereit, illetőleg gyorsabban is lehetett lejegyezni azokat.
A Sūzhōu-számok különösen a kínai piachelyeken tettek nagy népszerűségre szert, főleg Hong Kongban a 1990-es évek előtt, de aztán folyamotosan elterjedt az arab számok használata és ezáltal csaknem teljesen kiszorult. Állítólag még egyes eldugott kínai piachelyeken a mai napig fellelhető az árak feltüntetésére, avagy kézzel írt számlákon, bár én személy szerint sohase láttam, igaz ezidáig nem is kerestem!

A Sūzhōu-számok rendszere érdekessége pedig hogy alapvetően számjegyeket, és nem írásjegyeket használ, aminek kínai karakterrekel való megfeleltése a következő:


arabSūzhōu-számkínai
karakter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20 廿
30

Amint láthatjuk, az egy, kettő és három számérték jelölése egyaránt függőleges vonásokként szerepel, ami ugye egymás mellett feltüntetve meglehetősen zavarosnak tűnik. Ilyen esetekben a Sūzhōu-számok helyett gyakorta kínai számjegy-írásjegyeket használtak az értelmezhetőség kedvéért. Példának okáért, mondjuk a 21 szám leírása során a Sūzhōu-szám + kínai számjegy írásjegy kombó működik, úgymint:

〢一

és nem pedig mint〢〡, hiszen az összetéveszthető lenne a hármat jelölő vonásokkal: 〣

Ugyanezen elv alapján a 4312 estetében 〤〣一〢, mig az 1922-ból〡〩〢二 lesz.

E helyiértékes számrendszerben a teljes számábrázolás két sorban történik, a nagyságrendet illetve a mértékegységet feltüntetve. A Sūzhōu-számok írása kezdettől fogva (mint a modern kínai írás) vízszintesen, balról jobbra halad

〤〇〢二
十元

A fentebbi példán az első sor a számértéket jelöli, 〤〇〢二 jelentése tehát 4022 lesz. A második sorban ugyebár standard kínai írásjegyek az első számérték nagyságrendjét illetve a mértékegységet jelölik, ami ebben az esetben 十元 azaz "tíz yuan". A két sort összeolvasva a végeredmény 40.22 yuan lesz (kínai kiolvasva 四十元二角二分) lesz. A következő példában feltüntetett:

〣 ㄨ 〢      〩 〨
万 元           毛

a bal oldali olvasata 34200 yuan (元), a jobb pediglen 9.8 máo (毫) lesz.

További nagyságrendet kifejező kínai írásjegyek:

qiān (千) mint ezer
bǎi (百) mint szár
shí (十) mint tíz

További mértékegységet kifejező kínai írásjegyek

yuán (元) mint kínai pénzegység 
máo (毫 or 毛) szintén mint kínai pénzegység, a yuan tizedrésze
lǐ (里) kínai hosszmérték - li - azaz kínai mérföld, ami kb. 1/2 kilométer

Megjegyzendő, hogy a Unicode 3.0 változatában, vagyis a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi számítástechnikai szabvány tévesen, mint Hángzhōu-számokra hivatkozik a Sūzhōu-számok esetében (aztán a 4.0 változatban korrigálták a dolgot). A BBC One Sherlock nevű TV-sorozat "The Blind Banker" nevű epizódjában Sherlock szintén tévesen Hángzhōu-számoknak mondja a valójában Sūzhōu-számokat - érdekes módon a japán feliratban viszont a helyes megnevezés volt feltüntetve mint 蘇州号碼 - ebből adódóan kerestem rá a dologra, ami e bejegyzés megírásához is vezetett. 


Kapcsolódó bejegyzések:A nők írása - nushu, a nők titkos írása 

Xiǎo'érjīng - a gyermekek írása, ami nem is a gyermekeké 

Kínai pidgin - korabeli biznisz-nyelv 

Kínai tolvajnyelv - hogyan kommunikálnak a modern kínai betörők?

Netes írásjegyek - tini-titán online-neológusok kreálmányai

Amerika, a rizs országa - hogyhogy nem a hamibié?

Suzhou - "Suzhou a legkirályabb hely egész Kínában" - nyilatkozta Marco Polo

Hollywood és a kínai nyelv - több-kevesebb sikerrel 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kínai írásjegyek

百度一下,你就知道!

Hattori "Démon" Hanzō története