Ugrás a fő tartalomra

精选博文

Hattori "Démon" Hanzō története

Urbex vol. 6 -商船会馆

Mai romvadászat célpontjául az egykori kereskedő hajók tanácsházát (商船会馆) választottuk ki a Huangpu-folyó (黄浦江) közelében, mely vészesen egyedül áll a körülötte lévő szarsivatag kellős közepén, a háttérben tótágaskodó 632 méteres Shanghai Tower tetejéről Szauron szeme szarik rá, mily pusztítás is ment végbe a város ezen részének régi épületei között. 
A tanácsházat eredetileg a Suiming (祟明) és a Nantongjisha (南通籍沙船业商行) elnevezésű folyami kereskedővállalatok helyi csoportjai használták, amik egyébiránt Shanghai első helyi céhei közé tartoztak. A korabeli kínai tengerpart-menti hajózást a Jangce-osztotta ketté, a folyam torkolatától északra eső területek az Északi-tenger (北洋), míg az attól délre esők a Déli-tenger (南洋) elnevezést kapták (innen ered a Qing-dinasztia északi (北洋水师) illetve déli flottájának (南洋水师) neve is). Shanghai e földrajzi határon helyezkedik bár el, a shanghai-i kereskedők hajók jobbára az Északi-tenger irányultságú kereskedelmet folytattak. 
Valaha így festett a mára megviselt épület...
E part menti vizeken szállítmányozó többárbocos hajók alacsony, széles hajófeneke lehetővé tette a sekély vizeken való hajózást; emellett ha partok menti iszapba ragadt is, akkor sem borult fel, ezért is nevezték ezeket a hajókat homoki hajóknak (沙船). Más vélemények szerint a Shanghai közelében lévő szigeteket utótagjában is gyakorta szerepelt a homok (pl.: 祟明沙, 川沙) és egyszerűen az ezek közt furikázó hajókat homoki hajókként nevezték. Körbefal és zárt kapuk miatt időközben találnunk kellett egy bejáratot az objektumba.
A Yuan-kortól (1279-1368) kezdve a kínai tengeri szállítmányozás igen nagy fejlődésnek indult, Anhui (安徽), Zhejiang (浙江), Fujian (福建), Guangdong (广东), Jiangsu (江苏) tartományok kereskedőházai céhekbe tömörültek, valamit kialakultak azok a kereskedelmi útvonalak, amin a japán kereskedőhajók is rendszeresen elérték Kínát. A Ming- (1368-1644), és Qing-dinasztiákban (1644-1911) bevezetett elzárkózási politikai részeként azonban, többek között a lázadók erejének leverésére, a kalózkodás  és csempészés megfékezésére  tengeri kereskedelem is tiltás alá került (海禁政策), igazából pedig csak a külkapcsolatok, illetve külkereskedelem leépítésére, valamint a halászat visszaesésére, s pont hogy a kalózkodás elharapózására volt jó ez az intézkedés. Minekutána, mivel e korlátozások súlyosan érintették a tengerparti hajózásra épülő céheket, akik az elveszett jövedelmük miatt előbb fegyverkereskedelembe, majd fegyveres rablásba, ergo kalózkodásba fogtak, ami kellőképpen hazavágta Shanghai kikötőjét is.  
A nagy hírnevű Kangxi (康熙) császár 61 éves uralkodásának szinte minden évében történt valami, a huszadikban például a Qing flotta inváziót indított Taiwan szigete ellen, és mellékesen teljesen kigyomlálták a tengeri partvonal-menti Qing-dinasztiát megdönteni készülő, rebellis erőket (反清势力). Két évvel később Kangxi lazított a Ming-dinasztia elejétől bevezetett több évszázados tengerjárási tilalmon, ami egyúttal a tengeri kereskedelem újraindulását, és a shanghai-i kikötő forgalmának, illetve az egykori tengeri kereskedőtársaságok ismételt felélénkülését eredményezte. A kereskedőházak az egyenlő versenyképességének és arányos profitelosztásának érdekében, alig harminc évre Kangxi intézkedéseit követően újfent céhet alapítottak, s annak pedig egy tanácsházat, ez lett a kereskedőhajók tanácsháza (商船会馆), azaz a képeken szereplő épület.




A Kangxi-éra 54. évében, 1715-ben emelt épület kifejezetten a homoki hajó-tulajdonosok tőkéjéből emeltetett, 20 mu (亩, = 13 330 négyzetméter) kiterjedésben. és a későbbi shanghai-i kereskedelmi kamara épületéhez hasonlóan szintén Tianhou(天后), vagy más elnevezésben Matsu (妈祖) tengeristennek szentelték. 
Az eredetileg pusztán e homoki hajósok érdekképviseletére létrehozott testület a korabeli Shanghai valamennyi kereskedelmi szakszervezet közül az egyik legjelentősebb volt, Daoguang (道光) császár regnálása alatt (1821-1850) már több mint 7000 forgalomban álló homoki hajó volt, a nagyobb kereskedőházak akár száz ilyen hajót is birtokolhattak, az akkori Shanghai leggazdagabb kereskedői pediglen e kereskedőházak tulajdonosai közül kerültek ki. 
1862-ben, két évtizeddel az utolsó ópiumháború után a Jiangnan (江南, a mai Jiangsu és Anhui tartomány déli, Jiangxi valamint Zhejiang északi része) régióba való bevonulások során erősen leamortizálták a kereskedőhajók tanácsépületének komplexumát. Néhány évre rá renoválták, ám Guangxu (光绪) császár uralkodása alatt 1890-ben egy heves szélvihar áldozatává vált. Guangxu viszont ebbe nem nyugodott bele, és végül annyit költött rá, hogy megint visszanyerte eredeti alakját. 
Az 1870-es évektől kezdve viszont a gőzhajók megjelenésével párhuzamosan a tengerparti kereskedelemről ismét visszatértek a belföldi kanálisokon kialakított kereskedelmi útvonalakra (漕运), melynek következtében a homoki hajósok tekintélyes hányadának működése ellehetetlenült; miként a gőzhajók (火轮) nem pusztán nagyobb mennyiségű árut, de sokkal gyorsabban is voltak képesek azt szállítani, így minden tekintetben költséghatékonyabbak ill. megbízhatóbbak voltak a homoki hajóknál. Ezáltal a kereskedőhajók tanácsa, s annak épülete is fokozatosan a feledés homályába veszett. 


Kissé ugorva az időben, a köztársaság korában, 1930-ban a kereskedelmi és ipari szakszervezeti törvény《工商同业公会法》értelmében a kereskedő hajók tanácsépületéből a homoki hajósok szakszervezetét hozták létre (沙船号业同业公会). 
ezúttal is gratulálunk a művédelemhez - bár legalább az egykori tanácsépület nem vált a markolók prédájává, már ez is pozitívumként hat
Mára a shanghai-i kormány pedig teljesen kipusztította az egész környéket a bemutatott épület utolsó maradványainak kivételével. Úgy tudtam a placc teljesen elhagyatott, ám az utóbbi pár évben szemlátomást új lakók költöztek bele, legalábbis erre utalt az udvaron talált ruhaszárító, illetve a főépületen lévő rejtélyes antennák, ergo pár fotó készítése után rövidesen távoztam is. Vajon az újdonsült lakók tudják-e, hogy Kangxi császár uralkodásának idején készült épületben élnek? 

Kapcsolódó bejegyzések:

Shanghai urbex

Koreai teknőchajó

Zheng He hajós expedíciója

Japán szerzetesek tripjei Kínában - hajóval 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Japán folklór vol. 7 - Baku, az álomfaló

A soron következő japán folklór epizód különös entitása, melyet megvizsgálunk nem más mint a baku (獏 / 貘), mely természetfölötti lény elsődleges tevékenysége az álmok, pontosabban a lidércálmok felfalása. A legenda szerint mikor az istenségek úgy nagyjából végeztek az állatok teremtésével, kimaradt némi massza, amiből összegyúrták a bakut, ami, nos, külsején is visszatükröződik. A korabeli ábrázolások alapján - igaz, erősen stilizáltan - bár némiképp emlékeztet a tapírra, a mai japán nyelvben pediglen baku kanjija (獏, kínaiban ) egyszerre vonatkozik az álomevő entitásra, illetve a tapír (Tapiridae) állatani elnevezése is. (És ezzel nincs egyedül, hisz gondoljunk csak a kirinre (麒麟), mely a mai japánban egyszerre jelent zsiráfot, valamint vonatkozik a kínai kiméra-szerű csodás patás állatra is, mely a közkedvelt sörünk címerén is szerepel.) Na de visszatérve a bakura, melynek alakja is a kínai folklórban gyökerezik, egyes nézetek szerint első említése a A hegyek és tengerek könyvében

ギャル文字

Nagy érdeklődéssel szoktam követni a különböző kínai online neológusok alapvetően cukiságban fogant nyelvtorzításait, vagy nyelvújításait, ahogy tetszik. Persze nem pusztán a kínaiban működik a dolog, nem is kell messzire menni, a japán gyaru közösség is megalkotta a maga sajátos online nyelvezetét (gyaru-moji, ギャル文字, vagy viccesebb elnevezésben 下手文字 - "béna írásjegyek) , mely a Taiwanból eredeztethető marslakónyelv példáját követi: a fiatal városi lánykák a 2000-es évek elejétől kezdődően, majd valahol 2005-ben a népszerűsége tetőfokán egyes kana karakterek helyett azokhoz hasonló, de nem egyező írásjegyeket/különböző egyéb karaktereket/más ábécékből kölcsönzött betűket, etc. használtak előszeretettel gondolataik esetlegesen hosszú műkörömmel való levéséséhez; így kerülhet a megszokott hiragana/katakana karakterek helyére man'yōgana, kínaiírásjegyek, cirill betűk, stb. Pár példa: 

禾ム→ 私
ネ申 → 神
木木 → 林
才(よчoぅ → おはよう / ぉレ£∋ぅ⊇〃±〃レヽма£→ おはようございます→ jó reggelt
尓o ヶ 毛 ω → ポケモン →…

A japán vonatokról

"Japánban a vonatok olyan elbaszottul fejlettek, hogy hangsebességgel közlekednek és androidok irányítják őket, soha a büdös életbe nem késnek. Optimusz fővezérben tótágast áll a genitális szerelem a japán csodát szemlélve: hejj de high-tech vagy bébi" - hallhatjuk a Blikk tudósítóját Tokióból. 
Köztudottan sok van, mi csodálatos, ezek egyike pediglen az a bizonyos japán vonat. Amiről bizonyára a fentebbi fantazmagóriáink vannak, s mi több furtonfurt visszaöklendezi magát a toposz, hogy a japán közlekedési miniszter lemond, ha egy percet késik a vonat, et cetera.

Nos, amire te gondolsz, az nagy valószínűséggel a shinkansen, ami valóban egy módfelett előrehaladott jószág, azonban a japán fővárosban élve a napi ingázásban aligha találkozni vele. Közlekedni vele pedig, még annyira se. A magam részéről két vonalat használok a mindennapi közlekedésben, a Den-en-toshit (田園都市線) s a Yamanotét (山の手線), így pusztán e kettőről van tapasztalatom, ám elöljáróban annyit, hogy felejtsük el…

七夕节- 牛郎织女

Qī​xī​jié (七夕节), a "hetek éjjele" Kína (valamint Japán [Tanabata 七夕], Korea, Vietnam) legromantikusabb napja, mondhatni a "kelet-ázsiai Valentin nap"[olykor pusztán kínai Valentin napként nevezik, de mivel más kultúrákban is éppúgy fontos, kár lenne kisajátítani] a kínai kalendárium hetedik holdhónapjának hetedik napjára esik(mely idén augusztus 6-a), mikor az Altair és a Vega csillag a legmagasabban van az égen, melyhez egy több variánsban ismert szerelmi történet köthető:

történt, hogy a fiatal marhapásztor - Niú Láng (牛郎) szemet vetett a gyönyörűséges szövőlányra -Zhī Nǚ-re (织女), az Ég úrnőjének hetedik leányára, aki kiszökött a szúette Égből a Földre kikapcsolódás képen, és botor módon rögvest meg is házasodott Niú Láng-gal az Égi úrnő tudta, s beleegyezése nélkül. Hatalmas boldogságban, és meghitt harmóniában éltek, két gyerkőc is született, ám Xī Wáng Mŭ (西王母) ("Nyugati anyakirályné") rájött, hogy a tündérleány (és halhatatlan) Zhī Nǚ a halandó Niú…

サムライ言葉

"Szamuráj-go" (サムライ語), régies kifejezésformák a japánban, a tofugu blogról, némileg kiegészítve azt. 
ありがとう → かたじけない [忝い / 辱い] → köszönöm. Az írásjegyek megszégyenülést, sérelmet jelentenek, ezzel a terminussal korábban azt fejezték ki, hogy a rendkívüli előny miatt, amit kaptunk, szégyelljük magunkat, és meg vagyunk sértve, mivelhogy nem vagyunk méltóak a kapott jó cselekedetre (s elismerjük szégyenünket (恥  [はじ]) az on - 恩 (おん) kapása miatt. Ergo egy feudális harctéren a szamuráj, akit sértetlenül engedtek el a hatóságok, azt is mondhatta: かたじけない, ami kb. azt jelentette, hogy: "megszégyenültem, hogy elfogadom ezt az ont; nem helyénvaló, hogy ilyen megalázkodó helyzetbe kerüljek; sajnálom; alázatosan köszönöm". 
~でござる 「ある」「いる」 「です」の尊敬語 → aru, iru, desu tiszteleti formában/archaizáló formában 
mellékneveknél a しい végződés しゅう-ra változik régies formában, s csak a ございます forma követheti: 
楽しゅうございます → vidám 美しゅうございます → szép, gyönyörű 寂しゅうございます → magányos  悲しゅうございます → sz…