Maó elit őrgárdája - a 8341-es alakulat

A 8341-es alakulatot (8341部队 /八三四一部队), azaz a Központi Biztonsági Részleget (中央警卫局), a voltaképpeni  kínai titkosszolgálatot - mely a kínai kormány, a KKP illetve a hadsereg legfőbb vezetőinek biztonságáért felelős - 1949-ben alapították Hebei tartományban a Népi Felszabadító Hadsereg független biztonsági szerveződésként, mely nem a beijingi katonai régió (北京军区) adminisztrációjához, ellenben a közvetlenül a Népi Felszabadító Hadsereg vezérkarának (中国人民解放军总参谋部) volt alárendelve. Vezetőjeként a katonai rendőrség (人民武装警察) dandártábornoka szolgál(t). 

1949-es megalakuláskor egy dandárból állt, melyhez három ezred tartozott, ezek közül a legnagyobb a Népi Felszabadító Hadsereg (a továbbiakban NFH) Közbiztonsági Hadseregének (公安军) 2. hadosztályának 4. ezredét képezte, hogy egészen pontosak legyünk. Az 5. és a 6. ezred főképp a shandongi ill. északkelet-kínai NFH alakulataiból verbuválódott.

Fontos küldetéseikből adódóan a dandár méretű katonai egység hadosztályi státuszhoz jutott, innen ered az eredeti elnevezése: Közbiztonsági Hadsereg 2. hadosztálya (公安二师). Két évvel később, 1951-ben az alakulatot átnevezték Központi Őrhadosztállyá (中央警卫师), a 4., 5., és 6. ezredeket 1., 2., 3. ezredre módosították, ezek közül az első volt a legjelentősebb, több mint ezer katonával.

1953. jún. 9.-én az alakulat egy újabb jelentős átformáláson ment keresztül, az első ezredből egy független szervet hoztak létre a Zhongnanhai-ban (中南海) (szomszédos a Tiltott várossal, a KKP és az Állami Tanács főhadiszállása, metonímia kínai kormányra, mint mondjuk a Fehér Ház az államokban), melynek feladata kizárólag a VIP személyek védelmére korlátozódott, nevét Központi Őrezredre (中央警卫团) változtatták, s a Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériumának (公安部) lett alárendelve. A szervezet élére Wang Dongxing (汪东兴) került, Zhang Yaosi (张耀祠) a helyettesi pozíciót töltötte be, s közvetlenül Luo Ruiqing-nek (罗瑞卿), a közbiztonsági miniszternek tartoztak beszámolási kötelezettséggel. Miután Luo 1965-ben visszaszorult a hatalomból, Wang Dongxing került az ered élére pártemberként is, és egészen a kulturális forradalom végéig megtartotta vezető pozícióját.

A felső vezetés viszonylagos gyakori cserélődése ellenére a Központi Őrezred alsóbb szintű parancsnoksága   nagyobb stabilitást élvezett: mikor 1953-ban a Zhongnanhai-hoz került az alakulat, Zhang Yaosi az ezredparancsnok, Zhang Hong (张宏) az ezredparancsnok helyettes, Yang Dezhong (杨德中) a pártfunkcionárius szerepét kapta, Wang Huayu-vel (王化宇) a helyettes pártfunkcionáriusként, valamint a politikai igazgatóként tevékenykedett. Ők többségükben az elkövetkező évtizedekre meg is tartották tisztségüket.

A "szívünk mélyén rejlő vörös nap" stand up comedy-ja a 8341-eseknek
Az átszervezés évében külön megjelölést is kapott az alakulat - Zongzi001 - 总字001 - melyből a zong 总 a  NFH vezérkarára utal. Az 1950-es években ez 3437-re, majd 1964-ben végül 8341-re változott, mely eredetileg a hadsereg egy hadászati raktárépületét jelölte. Miután azonban a raktár bezárt, a vezérkar a Központi Őrezredre kezdte alkalmazni a jelölést. Jóllehet 1971-ben újfent megváltoztatták a kódnevet (57003-ra), az egység a 8341-es jelző alatt vált híressé, a mai napig is gyakorta referálnak rá ily mód* (2000 óta hivatalosan 61889-es egység). A kódnevekre elsősorban biztonsági okokból került sor, az ezred katonái ugyanis nem használhatták saját személyazonosságukat, családjuknak írt levelükben sem tüntethették fel nevüket, címüket, csak annyit, hogy 8341-es alakulat.

1949-es megalakulása óta ez az alakulat őrizte valamennyi kínai vezetőt, beleértve Mao Zedong-ot, Zhou Enlai-t, Hua Guofeng-et, Deng Xiaoping-et, Jiang Zemin-t, és most Hu Jintao-t, illetve családját is. A 8341-es alakulatnak is szerepe van a nagy proletár kulturális forradalom elfojtásában, Wang Dongxing támogatta Ye Jianying (叶剑英) tábornok puccskísérletét a Négyek bandája (四人帮) ellen 1976 szeptemberében. Az alakulat megalakulásakor komoly felvételi követelményeket szabtak meg, a középfokú oktatás első három éve (初中) alapvető kritériumnak számított, ami manapság nem hangzik valami lehengerlően, az 1950-es évek Kínájában viszont, mikor a lakosság több mint fele fele tökéletesen analfabéta volt, ez mégis kiemelkedő kvalifikációnak volt tudva. (Még később is.) Csak büntetlen előéletű, Maónak és a pártnak hűséget fogadó, szegény paraszti sorból származó jóképű férfiakat sorozhattak be, s ezzel igencsak magasra tették a mércét...A kiképzésükről ma sem lehet túl sokat tudni. Felszerelésükről úgyszintén nem a szigorú titoktartás miatt. Az alakulat értelem szerűen semmilyen nyilvános rendezvényen nem vehetett részt,  egy kivétel volt ez alól a Négyek bandája letartóztatását követő ünneplés 1976 októberében, Beijingben.

Az alakulat több, mint 8000 katonát számlál, melyet 7 nagy csoportba (大队) és 36 századba bontottak fel, mely mindegyike saját feladattal rendelkezik: az 1. csoport a Zhongnanhai körüli területekért felelős, a 2. csoport korábban a Maojinwan (毛家湾), Lin Biao korábbi rezidenciáját,  majd a később az az alakulat alaptáborát és laktanyáit óvta Beijing központjában és északnyugati részein, a Nyugati-hegy (北京西山) környékén. A 4. csoport a Jádeforrás-hegyet (玉泉山) és környékét tartja ellenőrzése alatt, az 5. csoport pedig a Diaoyutai vendégházat (钓鱼台国宾馆), illetve hotelkomplexumot, mely egyébiránt anno Jiang Qing (江青), Maó (utolsó) feleségének otthonául is szolgált. A 7. csoport a Beidehaihe VIP negyedét őrzi. Az 1. csoport első százada a kínai államfő, míg a harmadik század a miniszterelnök védelmével van megbízva. Lin Biao halálát követően egy 8. csoportot is szerveztek, melyet légvédelmi ágyúkkal is felturbóztak, de hamarosan feloszlatták. A megalakulásának éveiben a 8341-es alakulat katonái kitüntetett feladatuk ellenére sem kaptak kitüntetett bánásmódot, az első évben 6 yuan volt havi fizetésük, mely arányosan növekedett a szolgálat éveivel. Csak a későbbi években kerültek magasabb státuszba. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy Maó halálát követően kizárólag a 8341-es alakulat tagjai róhatták le formálisan tiszteletüket Maó ravatalán. Emellett valamennyi fontosabb, Beijingben és máshol megrendezett nemzetközi eseményért - sportversenyek, színházi előadások, etc. - mind a 8341 felelt. Lin Biao 1971-es halálát a 8341-re kenték, illetve az alakulat hibájának tartották, de később bebizonyosodott, hogy nem az egység felelős elhunyta miatt.

Az egyes védelem alatt álló területeket külső és belső zónákra osztották, a belső zónákon magasabb biztonsági készültséggel. A belső zónákon belül is három kategória van, egyre szigorúbb óvintézkedésekkel. A magasabb fokozattal ellátott tisztek átjárhattak az alacsonyabb biztonsági szintű zónákba, viszont az ebben zónákban szolgálók nem léphettek be a szigorúbban őrzött zónákba. A reguláris őrjáratokon kívül civil ruhás ügynökök is szolgálatot teljesítenek. Mivel ezek az alakulatok többségében nagyon fontos/exkluzív objektumokat védnek, diplomáciai, másegyéb fontos küldöttségek fogadása/védelme során jobb egyenruhákat szoktak kapni a kínai országimázs építése érdekében, de ahogy a küldetés véget ér, újra felkaphatják a Népi Felszabadító Hadsereg kevésbé catwalk-kompatibilis kollekcióját. Korábban legalábbis ez volt a metódus.

A 7 csoporton kívül két további állandó kisegítő alakulat tartozik a Központi Biztonsági Hivatal kötelékébe. Az egyik tulajdonképpen egy kis gyár, kevesebb, mint száz munkással; a másik pedig egy farm a Jádeforrás-hegyen. Mindkettő a kínai vezetőség ellátásáért felelős,biztonsági okokból, mivel más kínai gyáraknak nincs jogosultságuk ellátni a vezetőréteg napi szükségleteit. Noha ez leginkább csak a reform és nyitással járó gazdasági reformok megkezdéséig (1978) volt érvényben, ma már nyilván elhanyagolható jelentősége van. Érdekes adalékként a gyár bár kis kiterjedésű volt, mindig a Kínában elérhető legmagasabb szintű technológiával volt ellátva, számítógép vezérelte gépekkel, melyek igen sok mindent elő tudtak állítani, köztük a kínai nukleáris atomprogramnak való alkatrészeket is.

A Jádeforrás-hegyen eredetileg egy ménes volt, a katonaság által használt lovak tenyésztésére, mivel a század korábban lovas alakulatokkal is rendelkezett, mellesleg a mindenkori kínai vezetők is előszeretettel látogatták a helyet, ha lovagolni, vagy célba lőni kívántak éppen. Később farmmá alakították a helyet, és a kínai elitnek való kaját termelték rajta (illetve az egységek ellátását is részben innen fedezték). Totálisan bio farm, semminő vegyszert nem használtak még, ezért a termése is elmaradt Kína más, enyhén feltuningolt rizsföldjeivel szemben.

Az alakulat jelenlegi vezetője elvileg Cao Qing (曹清) tábornok, a kínai-vietnami háború veteránja, valamint Ye Jianying egykori testőre.

*noha egyes legendák is felvetették, hogy Maó maga adta az elnevezést az elit őrgárdának, vagy hogy Maó egy jövendőmondót (算命先生) fogadott fel erre a célra; mások szerint a Nagy Kormányos egy fiatalkori puskájának sorozatszáma; de abból adódóan is lehet, hogy Maó 83 évesen halt meg, és ebből 41 évig gyakorlata a hatalmat = 8341...

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kínai írásjegyek

百度一下,你就知道!

Hattori "Démon" Hanzō története