Ugrás a fő tartalomra

Hullámsírban az üdvözüléshez - Fudaraku tokai

Valamikor i.sz. 1000 környékén, egy Sanuki no Sanmi (讃岐の三位) nevezetű fiatalember aggódni kezdett lelke üdve miatt. Biztosra szeretett volna menni, hogy következő újjászületése sikeres lesz, s megkezdte a szükséges előkészületeket.Első gondolat az volt, hogy elégeti magát.
Testének ily mód való feláldozása megfelelő opciónak tűnt a derűs reinkarnációhoz, de aztán mégis revízió alá vonta elhatározását. Miként a halál pillanatának tudatállapota meghatározó volt a következő újjászületésre nézve, tökéletes koncentráció hiányában a siker nem lehetett garantált. Sanukinak jobb ötlete támadt: volt egy hely, ahol úgymond biztosabbra mehetett testének prezentálásával, nevezetesen a Potalaka hegyen (Fudoroku 補陀落, kínaiul Bǔtuóluò 补陀落). 

Sanuki tudta, hogy a Potalaka valahol a Japántól délre eső szigeteken található, így a korabeli Tosa (土佐国) tartományból, a mai Kōchi prefektúrából hajóra szállt, s a megfelelő északi szeleket kihasználva csónakra szállt, s lassan eltűnt a horizonton. Sanuki volt az első feljegyzett, aki a japán buddhista kontextusban Fudaraku tokai (補陀落渡海), vagyis a "Fudorokuhoz való átkelés a tengeren" rituáléját véghez vitte. A Fudaraku tokai gyakorlatát megkísérlők utazásai Japán déli partvidékeiről indultak, egy kifejezetten erre a célra készített, voltaképpeni úszó koporsóban. Mikor kellőképpen eltávolodtak a partoktól, vagy a vízbe vetették magukat, vagy szándékosan elsüllyesztették a csónakot a hajótest vízzel való elárasztásával, a halál viszont mindkét kimenetel esetében bizonnyal bekövetkezett. 
Fudaraku, vagy Potalaka a Avalokiteśvara bodhisattva misztikus lakhelye volt (egyébiránt a lhászai Potala Palota is elnevezése is innen eredeztethető), egy tulajdonképpeni paradicsom, egyike a "tiszta földeknek" a buddhista hagyományban. Potalakát áthatolhatatlan, magas hegyek vették körül, sziklás völgyekkel, veszélyes hasadékokkal. A legendák szerint egyik oldalról úgy festett, mint egy alvó sárkány, míg a másikról egy lapuló tigris.
S bár misztikus hely volt, mégis nagyon is e világinak ismerték, szanszkrit források szerint valahol India déli részén lokalizálódott. A kínai buddhista backpacker Xuanzang szerint a Maláj-félszigettől keletre volt, míg az általános Japán konszenzus szerint valahol (a Japántól) délre eső tengereken kellett keresni. 

A Fudaraku tokai azonban korántsem nevezhető elterjedt gyakorlatnak, mintegy ezer éves intervallumra vonatkozólag 57 feljegyzés maradt fenn, amiket nagyjából egyazon mód hajtottak végre. Számos esetben előfordult, hogy a pusztán a megszégyenülés elkerülése végett vágtak bele a biztos halált jelentő vállalkozásba. Ilyen eset volt például Shimokobe Rokuro, aki előkelőjével való vadászat során eltévesztette az őzet nyílvesszejével, szégyenében a Kumamo hegyekbe költözött, s szerzetes lett, a Lótusz szútra kántálva éjt nappallá téve. Pár év elteltével csónak-koporsójával becélozta Fudarakut, s eltűnt a hullámsírokban. 

Másokat a csatában való vereség vezetett el Fudarakuhoz. I.sz. 1184-ben, a Genpei háborúk (源平合戦) végén Taira no Koremori (平 維盛), a Taira-klán egyik parancsnoka szintén ily mód kerülte el a szégyent, s határozta el zarándoklatát a "Tiszta Földre", többek között erről számol be a blogon korábban említett Heike Monogatari epikus elbeszélése is, mikor a Tairák a megadás helyett a császárral együtt a tengerbe vetették magukat.

Ebből is látszik, hogy sokan egy tulajdonképpeni megváltás reményében keltek útra a nyílt óceánra, mely utazásnak minden eleme rituális töltetet kapott. A csónak, melyben a tokaisha (渡海者)"a tengeren átkelő" úttalan útjára kelt egy voltaképpeni sírhely szimbóluma is volt egyben. Testüket egy 49 rács alkotta négyzet vette körül, mely szám az útra kelteket illető szükséges gyásznapok számát is jelentette egyúttal. Négy kijárat volt a kereten, Buddha életszakaszaira való utalásként. A tokaisha öltözéke a Tisza Föld kilenc szintjét szimbolizálta, hajósírjának árboca és kormánya szantálfából készült, míg a vitorlára a Lótusz Szútra idézetei szerepeltek szanszkritul. 

Jóllehet az utazás a Tiszta Földig egyszemélyes trip volt, a "zarándokok" általában nem egyedül indultak neki az útnak: gyászolók tömegei kísérték őket utolsó útjukra, illetve a zarándokhajót két másik hajó vontatta ki a tengerre. Az egyik papokat és szerzeteseket, míg a másik általában aszkétákat szállított. Miután elérték a Kötélvágó szigeteket (Kokinshima, 綱切島), leválasztották a tokaisha ladikját, és magára hagyták a déli paradicsom felé sodródni. 

Egy portugál jezsuita misszionárius, Caspar Vilela ((1525-72) szemtanúja volt egy tokaisha útra bocsátásának, 1562-ben írt beszámolójában meglepően tapasztalta, micsoda derűvel vágnak neki a rituálénak, míg egy másik portugál misszionárius, Luis Frois (1532 –1597) szintén megemlítette Fudaraku tokai gyakorlatát.
A tokaishák nem minden esetben vetették magukat a tengerbe, esetenként egyszerűen kihúzták a szándékosan e célra, hajótestbe ékelt fadugót, így elsüllyesztették magukat. A koporsóhajó kabinjában mintegy hónapra elegendő élelem volt, így volt, aki az előző két megoldást mellőzve, éhenhalás útján távozott a Tiszta Földbe jutás reményében. 

Előfordult olyan eset is, hogy a zarándok túlélte az utazás. Egy Nisshu Shonin (日秀上人) nevű pap útra kélt a Tiszta Föld vélt irányában a XVI. században a rituálé rendje szerint, ám a Rjúkjú-szigeteknél partra vetették a hullámok. A partra érést követően pedig kinyilvánította, hogy voltaképp el is ért a Tiszta Földre, hátra lévő éveit pedig meditációval töltötte. 

A Fudaraku tokai bár egyfajta szimbolikus utazás volt a végtelen békesség meglelésében, maga a gyakorlat nem mindig volt erőszaktól mentes. Egy XIII. századi feljegyzés legalábbis egy furcsa esetről tesz említést: egy papot mutat be, ki elhatározta, hogy a habok közé vetve magát jut el ama Paradicsomba, s az esemény napján népes gyászoló tömegek kísérete közben útjára indult. Kisvártatva azonban, a tengerre szállván hirtelen meggondolta magát, és inkább mégse vállalkozván a biztos halálra, megpróbált visszabotorkálni a partra, ezt látván az őt eredetileg gyászoló tömeg feldühödött, és addig dobálták kövekkel, míg be nem tört feje és el nem merült a hullámok között. 
Ráadásul ez nem az egyetlen eset volt, hogy a halálos zarándoklat kényszerítő körülmények közepette ment végbe. Yasushi Inoue (1907 – 1991) író, aki számos történelmi regényt és novellát jegyzett, a Fudaraku tokai története (補陀落渡海記, angolul Passage to Fudaraku) című művében egy XVI. századi buddhista templom apátjának történetét meséli el, aki 61. esztendejének betöltését követően nem saját elhatározásából, de a közösségi kényszerből indult halálos zarándoklatára. Az út során az apát kimenekült a koporsóladikból, és a közeli szigetekhez sodorta a tenger, paptársai azonban elkapták és visszadeportálták az úszó koporsóra, ekkor fogalmazta meg a következő sorokat: "Ha Kannont (Avalokitesvarát) keresed, ne higgy Fudarakuban, ha Fudarakut keresed, ne higgy a tengerben".

A Fudaraku tokait tehát igen különböző okok miatt űzték, volt a végső béke és üdvözülés megleléséért, s volt ki rituális öngyilkosságként a közösség/saját bűnei miatti megváltás érdekében. A tokaisha személye így valahol egyszerre volt zarándok, bűnbak, felfedező és önfeláldozó is.

Irodalom: 

Jacob Mikanowski: The Self-Sacrificing Japanese Pilgrims Who Chose to be Swallowed by the Sea

Michael Hoffman: On the road to...

Bryan J. Cuevas & Jacqueline Ilyse Stone: The Buddhist Dead: Practices, Discourses, Representations

Kapcsolódó bejegyzések: 

Japán szerzetesek a Tang-kori Kínában: Saichō és Kūkai utazásai - a korabeli tengeri utazások viszontagságaival 

Ubaseteyama - legenda vagy valóság?

Japán folklór vol. 6 - szamuráj-szellem rákok - a Heikegani legendája - hogyan lett a hullámsírt választó Tairákból dühös szellem rák?

"Három hüvelyknyi aranylótusz" - lábelkötés Kínában - jó szokások a szomszédból

Tōkyō sötét múltja sorozat - helytörténeti sorozat a japán főváros nem éppen üde színfoltjaiból 

Megjegyzések

Népszerű tofuszeletek

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

Holdújévi szokások - 春节习俗

A holdújév, vagy tavaszünnep - Chūnjié (春节) - az egyik legősibb, és a legfontosabb ünnep Kínában, mely a tradicionális holdnaptár alapján január vége és február eleje közötti dátumokra esik, idén január 23-ra. Az ünnephez számos hiedelem kapcsolódik - míxìn (迷信). Például az újév első holdhónapjában - zhēngyuè (正月) - nem szerencsés hajat vágatni, vagy cipőt venni. A cipő esetében ugyanis - xié (鞋) - kiejtése megegyezik a gonosszal - xié (邪). Holdújév előtt érdemes rendezni az adósságokat, hogy ne kerüljön át az újévbe, s ildomos továbbá piros ruhákat (jószerencse) magunkra ölteni. 
Újév előtt szokás kitakarítani, kisöpörni a házat - dǎ sǎo fáng zi (打扫房子/掸尘扫房子, délen a söprést dǎnchénnek (掸尘) mondják) - az előző év összes balszerencséjével (破旧立新), viszont arra ügyelni kell, nehogy a jószerencsét is véletlenül kiebrudaljuk, ergo a sarakban megrekedt pormacskákat nem szükséges egytől-egyig lemészárolni. A kínaiak a nagytakarítás során a sörprésen túl persze leszedik és kimossák a függöny…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…