Hetvenesek, nyolcvanasok, kilencvenesek - generációs szakadék Kínában

Az utóbbiakban Kínában egyre nagyobb figyelmet a kap a 七零后/ 八零后 / 九零后, vagyis a hetvenes, nyolcvanas, illetve kilencvenes évek után született generációk közötti szemmel látható, éles különbségek kérdése, ergo a generációs szakadék    dàigōu (代沟). Az elterjedt (és sokszor egymásnak ellentmondó) vélekedések szerint a hetvenesek a szorgalmatosak, a nyolcvanasok a kapitalisták, míg a kilencvenesek az önzők. 

70后: 工作狂基本上都是70后的。→ 70-esek: a munkamániások alapjaiban véve mind 70' után születtek.

80后: 而我们,拒绝加班!→ 80-asok: mi visszautasítjuk a túlórát! 

90后: 拒绝上班!→ 90-esek: visszautasítjuk a munkát! 


a hetvenesek: már serdülőkorukban jártak, mikor a reform és nyitás politikája (改革开放) életbe lépett. Gyermekkorukban éppen a nagy proletár kulturális forradalomba sikerült csöppenniük, egy zavaros, Kína, és  a kínaiak jövőjét illetően igencsak kilátástalan, bizonytalan periódusba. Az oktatás korántsem öltött országos méreteket, miközben a szívünkben rejlő vörös Nap* (sic!), vagyis a Máo által kifundált irányvonal kíméletlen érvényesítése volt napirenden. Manapság, a rohamosan fejlődő gazdaság, az új, erős Kína születése - pontosabban újjászületése közben - hiszen Kína rendkívül hosszú története során már több aranykort is megélt, a mostani prosperitás sem egy semmiből előpattanó ország meghökkentő performansza: az ópium-háborúk előtt, az 1800-as években Kína a világ GDP-jének 30%-át termelte, olyan metropolisokban, mint az Yángzhōu is volt anno. Mindazáltal, a legújabb aranykorból visszapislantva nem nehéz észrevenni az emberek értékrendjében történt változásokat sem, melyet a nyolcvanasok is érzékelnek: a mai fiatalok, kik felgyülemlett energiájukat a legkülönfélébb cukiságok világra vajúdásán túl csak panaszkodásra képesek fordítani; képtelenek átérezni Ivan Kozirev vasöntő kitörő örömét arról, hogyan költözött zuhanyrózsával felszerelt új, csodás lakásába, jó, ez nyilván hülye példa, de annak sem örülnek, hogy egyáltalán járhatnak iskolába. Persze, hogy járhatnak, ez számukra teljesen természetes, és a régebbi nemzedékek szeméből ahelyett, hogy értékelni tudnák ezt, csak a nagy nyomás miatt lamentálnak (压力很大!) Hasonlóképp, ezek a mai fiatalok esztelen dolgokra költik pénzük a spórolás helyett, lazábban kezelik a szolidaritás, barátság fogalmát, és leginkább a házasság intézményét, mindez megspékelve az auri sacra fames, ergo az arany utáni átkozott éhség túlzottan anyagi alapú érdekeinek előtérbe, s a becsületességnek háttérbe helyezésével (重利轻义). S ha már anyagi érdekek, s javak, érdekes az alapvető háztartási kellékek, a három nagy szükséglet → sān dàjiàn (三大件) a hetvenes évekig a ruhásszekrény, a bicikli és a varrógép (többek között funky blue-s maó-zubbonyok gyártására) - [衣柜,自行车,缝纫机]. 

a nyolcvanasok: csak egy évtizeddel születtek később, az ő szüleik az 1950-60'-as éveknek napvilágra jöttjei. A  nyolcvanasokat a Máo-rezsim turbulenciája személyesen már nem érintette, s csak szüleiken múlt, mennyiben akarták ekkoriban szerzett tapasztalataikat megosztani velük. Egyes szülők minden újonnan kínálkozó lehetőséget szerettek volna megragadni gyermekeik számára, hangsúlyozottan egy hetvenes évek utáni generáció megformálására törekedve. Mások élvezték a puszta tényt, hogy gyermekeik a reform-éra szülöttei, és már náluk kényelmesebb életet élhetnek. Megint mások, talán a napjaink-beli "kis császárok/hercegnők" (小皇帝/小公主) archetípusát megteremtve, már-már kórosan elkényezették gyermekeiket, melyekre fù'èrdài-ként (富二代) szoktak volt referálni; és ezekre a gyermekekre szoktak korunk újgazdag bonvivánjaiként tekinteni is egyszersmind. Nagyban segítette ezt a folyamatot születésszabályozás végett az egy-gyerek politika bevezetése, demográfiai fogalommal élve a nukleáris család, azaz apa + anya + a gyerek családmodelljének kialakulása, az egykére egyszerűen több figyelem, és gondoskodás jutott. A korszak három fontos háztartási kelléke: hűtő, színes tv, mosógép (冰箱,彩电视,洗衣机), s emelkedett az emberek vásárlóereje, valamint a fogyasztása is ( általánosságban a "100 yuan-es fogyasztási szinttől" az "1000 yuan-esbe" ugrással [百元级 千元级]).

70后: 他们无论任何时候,看到有在站着的领导,都会马上给领导让座。   70-esek: bármikor, ha egy vezetőt állni láttak, azonnal átengedték ülőhelyük 

80后: 我们崇尚上下级平等。   80-asok: tiszteljük az alacsonyabb és magasabb pozícióban lévők közötti egyenlőséget. 

90后: 天上地下,唯我独尊!   90-esek:  az egész univerzumban csak magamat tisztelem! 


A nyolcvanas évek szülötteit érő sztereotípiák egy önző társadalmi réteg felemelkedésével, az értékek és erkölcsök pusztulásával azonosítják őket. Ugyanakkor közülük sem volt mindenki olybá szerencsés, hogy a fù'èrdài-hoz tartozhasson.  Ellenben többségük - amint végeztek tanulmányaikkal -  a piacgazdasági versennyel és a lakásvásárlás kihívásaival kellett szembesüljenek, megjelent a holdsugaras réteg - yuèguāngzú (月光族), az a társadalmi csoport, aki már rég elverte a fizetését, mielőtt az újat megkapta volna, egyik hónapról a másikra élők; a wōjū (蜗居) a csigaházban élők, kik módfelett szerényen éltek lakásuk éveken át tartó törlesztéséig, ezek mind a nyolcvanas évek kevésbé bájos vetületei. 

70后: 我们希望中国用核弹把上面三个国家(地区)都灭了。→ 70-esek: reméljük Kína az atombombával eltünteti a fenti három országot [Taiwant, Japánt és az USÁ-t.] 

80后: 我们希望和平。→ 80-asok: békét szeretnénk. 

90后: 和我无关!打仗服会降价吗?那就打呗!→ 90-esek: nekem ehhez semmi közöm! A háború lejjebb viszi a ruhák árait? Akkor miért is ne...a kilencvenesek: alapvetően hasonló traumában szenvednek, mint a nyolcvanasok. A kilencvenesekre sem csekély felelősséget ruháztak: egykeként nagyobb teher nehezedik rájuk mind a tanulás, mind munka területén, miként a család egyedüli örökösei is egyúttal. Elsőként is a tanulás, sokat számára az egyetlen eszköz a felemelkedésre, a nehéz körülményekből való kitörésre. Ekképp a tanulókra nehezedő nyomás már társadalmilag is elfogadott tény, jóllehet az egyén érzelmi szükségletei már nagyobb szerephez jutnak, mint az előző generációknál. Nem arról van szó, hogy a kilencvenesek nem ennének keserűséget - chīkǔ (吃苦), vagyis ne lennének nehézségeik, gondoljunk csak a hangya-népekre - yǐzú (蚁族), a vidéki friss diplomásokra, kik együtt bérelnek nagyvárosi lakásokat, keményen dolgoznak sokszor nagyon alacsony fizetésekért, szerény megélhetés mellett. Ugyanakkor, az elmúlt évtizedekhez képest mégis ők élnek (legalábbis nekik van a legtöbb lehetőségük rá) ma legjobban, számukra adatott a legtöbb lehetőség a stressz legyűrésére, ők tehetik meg, hogy válogatósak legyenek, és szándékosan, vagy sem, de a rendszer előttük nyitotta meg a neoliberálisnak ható, individualista értékek ajtaját. A kilencvenes évek új három nagy kelléke (新三大件) immáron a számítógép, a ház, és az autó (电脑,房子,轿车). Ehhez kapcsolódik az ezek megszerzésére irányuló kényszer is, miszerint kötelezően legyen ház, kocsi, majd a szülők részéről sokszor egy további kényszerként majd gyerek is, ezért is szoktak esetenként a kilencvenesekre, mint a ház/kocsi/gyerek-rabszolgáiként hivatkozni (房奴, 车奴, 孩奴). Ezzel párhuzamosan a fogyasztás minden eddiginél nagyobb mérteket ölt (1000-yuanből a 10.000 yuan-es fogyasztási küszöbbe, olyan nagyvárosokban, mint Shàng​hǎi pedig 100.000. yuan-es méreteket öltő fogyasztásról kell beszélni 千元级 万元级 十万元级), bár ez állami indíttatású is a belső piac növelésére, illetve Kína exportfüggéségének csökkentésére. Mindemellett a kilencvenes évek után születettek már a digitális korszak gyermekei is egyben, az internet médiumának első számú felhasználói (erről bővebben itt, valamint az internettel kapcsolatos bejegyzésekben), kik számára az internet nem csak eszköz (vásárlás), hobby, de életet formáló csatorna is, továbbá az önkifejezés cyber-birodalma egyszerre. 

70后: 他们娶老婆的时候想娶处女。70-esek: házasodáskor szűz feleséget szerettek volna. 

80后: 我们觉得无所谓,只要相互感情好就可以了。80-asok: számunkra lényegtelen, csak kölcsönösen szeretni kell egymást és kész. 

90后: 结婚需要感情吗?。。。需要结婚吗? 90-esek: a házassághoz érzelmek is kellenek?... [egyáltalán] össze kell házasodni?  

Egy, a kantoni Kínai Kommunista Ifjúsági Liga által készített felmérés alapján igen nagy különbségek mutatkoztak a három különböző generáció házassághoz (a hetvenesek a család egységének megőrzéséhez ragaszkodtak bármi áron, a nyolcvanasok megengedhetőnek tartották a válást), a vásárláshoz (a kilencvenesek jobbára az online-vásárlást részesítik előnyben), és munkaidőhöz (a túlórát csak a hetvenes nemzedék tolerálta)  való hozzáállásában.  


70后: 他们有存款。 70-esek: nekik van megtakarításuk. 

80后: 我们负债。 80-asok: nekünk adósságunk van. 

90后: 我们有老爸!90-esek: nekünk apukánk van! (Bizony, van akinek ráadásul Lǐ Gāng az apukája.)

Eltekintve az eltérő gyerekkori körülményeket, e három generáció a mai napig fejlődik és formálódik az életükben bekövetkező változások, valamint az új társadalmi trendek miatt. A hetvenes években születettek már 40-es éveikben járnak, biztos munkát élveznek (vagy biztos munkától szenvednek), házasságban élnek, gyermekeik vannak. A nyolcvanas években születettek ma próbálnak megállni saját lábukon, míg a kilencvenes években születettek egyelőre a QQ-n vitézkednek, még csak most fejezik be tanulmányaikat, s lépnek a felnőtt korba. Az értékek megváltozása egyrészről a jó értelemben vett modern individualizmus végett pozitív irányba mutatnak, másrészről a figyelmeztető jelek egy túlzottan engedékeny, slendrián, felszínes kultúra kialakulásának veszélyét vetítik előre. Mindenesetre e három különleges generáció megértése rengeteg további, izgalmas kérdést vet fel, s mélyebb megértésükhöz remélhetőleg tucatnyi tanulmány fog születni az elkövetkezőkben.


*毛主席是我们心中的红太阳

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kínai írásjegyek

百度一下,你就知道!

Holdújévi szokások - 春节习俗