Ugrás a fő tartalomra

Hetvenesek, nyolcvanasok, kilencvenesek - generációs szakadék Kínában

Az utóbbiakban Kínában egyre nagyobb figyelmet a kap a 七零后/ 八零后 / 九零后, vagyis a hetvenes, nyolcvanas, illetve kilencvenes évek után született generációk közötti szemmel látható, éles különbségek kérdése, ergo a generációs szakadék    dàigōu (代沟). Az elterjedt (és sokszor egymásnak ellentmondó) vélekedések szerint a hetvenesek a szorgalmatosak, a nyolcvanasok a kapitalisták, míg a kilencvenesek az önzők. 

70后: 工作狂基本上都是70后的。→ 70-esek: a munkamániások alapjaiban véve mind 70' után születtek.

80后: 而我们,拒绝加班!→ 80-asok: mi visszautasítjuk a túlórát! 

90后: 拒绝上班!→ 90-esek: visszautasítjuk a munkát! 


a hetvenesek: már serdülőkorukban jártak, mikor a reform és nyitás politikája (改革开放) életbe lépett. Gyermekkorukban éppen a nagy proletár kulturális forradalomba sikerült csöppenniük, egy zavaros, Kína, és  a kínaiak jövőjét illetően igencsak kilátástalan, bizonytalan periódusba. Az oktatás korántsem öltött országos méreteket, miközben a szívünkben rejlő vörös Nap* (sic!), vagyis a Máo által kifundált irányvonal kíméletlen érvényesítése volt napirenden. Manapság, a rohamosan fejlődő gazdaság, az új, erős Kína születése - pontosabban újjászületése közben - hiszen Kína rendkívül hosszú története során már több aranykort is megélt, a mostani prosperitás sem egy semmiből előpattanó ország meghökkentő performansza: az ópium-háborúk előtt, az 1800-as években Kína a világ GDP-jének 30%-át termelte, olyan metropolisokban, mint az Yángzhōu is volt anno. Mindazáltal, a legújabb aranykorból visszapislantva nem nehéz észrevenni az emberek értékrendjében történt változásokat sem, melyet a nyolcvanasok is érzékelnek: a mai fiatalok, kik felgyülemlett energiájukat a legkülönfélébb cukiságok világra vajúdásán túl csak panaszkodásra képesek fordítani; képtelenek átérezni Ivan Kozirev vasöntő kitörő örömét arról, hogyan költözött zuhanyrózsával felszerelt új, csodás lakásába, jó, ez nyilván hülye példa, de annak sem örülnek, hogy egyáltalán járhatnak iskolába. Persze, hogy járhatnak, ez számukra teljesen természetes, és a régebbi nemzedékek szeméből ahelyett, hogy értékelni tudnák ezt, csak a nagy nyomás miatt lamentálnak (压力很大!) Hasonlóképp, ezek a mai fiatalok esztelen dolgokra költik pénzük a spórolás helyett, lazábban kezelik a szolidaritás, barátság fogalmát, és leginkább a házasság intézményét, mindez megspékelve az auri sacra fames, ergo az arany utáni átkozott éhség túlzottan anyagi alapú érdekeinek előtérbe, s a becsületességnek háttérbe helyezésével (重利轻义). S ha már anyagi érdekek, s javak, érdekes az alapvető háztartási kellékek, a három nagy szükséglet → sān dàjiàn (三大件) a hetvenes évekig a ruhásszekrény, a bicikli és a varrógép (többek között funky blue-s maó-zubbonyok gyártására) - [衣柜,自行车,缝纫机]. 

a nyolcvanasok: csak egy évtizeddel születtek később, az ő szüleik az 1950-60'-as éveknek napvilágra jöttjei. A  nyolcvanasokat a Máo-rezsim turbulenciája személyesen már nem érintette, s csak szüleiken múlt, mennyiben akarták ekkoriban szerzett tapasztalataikat megosztani velük. Egyes szülők minden újonnan kínálkozó lehetőséget szerettek volna megragadni gyermekeik számára, hangsúlyozottan egy hetvenes évek utáni generáció megformálására törekedve. Mások élvezték a puszta tényt, hogy gyermekeik a reform-éra szülöttei, és már náluk kényelmesebb életet élhetnek. Megint mások, talán a napjaink-beli "kis császárok/hercegnők" (小皇帝/小公主) archetípusát megteremtve, már-már kórosan elkényezették gyermekeiket, melyekre fù'èrdài-ként (富二代) szoktak volt referálni; és ezekre a gyermekekre szoktak korunk újgazdag bonvivánjaiként tekinteni is egyszersmind. Nagyban segítette ezt a folyamatot születésszabályozás végett az egy-gyerek politika bevezetése, demográfiai fogalommal élve a nukleáris család, azaz apa + anya + a gyerek családmodelljének kialakulása, az egykére egyszerűen több figyelem, és gondoskodás jutott. A korszak három fontos háztartási kelléke: hűtő, színes tv, mosógép (冰箱,彩电视,洗衣机), s emelkedett az emberek vásárlóereje, valamint a fogyasztása is ( általánosságban a "100 yuan-es fogyasztási szinttől" az "1000 yuan-esbe" ugrással [百元级 千元级]).

70后: 他们无论任何时候,看到有在站着的领导,都会马上给领导让座。   70-esek: bármikor, ha egy vezetőt állni láttak, azonnal átengedték ülőhelyük 

80后: 我们崇尚上下级平等。   80-asok: tiszteljük az alacsonyabb és magasabb pozícióban lévők közötti egyenlőséget. 

90后: 天上地下,唯我独尊!   90-esek:  az egész univerzumban csak magamat tisztelem! 


A nyolcvanas évek szülötteit érő sztereotípiák egy önző társadalmi réteg felemelkedésével, az értékek és erkölcsök pusztulásával azonosítják őket. Ugyanakkor közülük sem volt mindenki olybá szerencsés, hogy a fù'èrdài-hoz tartozhasson.  Ellenben többségük - amint végeztek tanulmányaikkal -  a piacgazdasági versennyel és a lakásvásárlás kihívásaival kellett szembesüljenek, megjelent a holdsugaras réteg - yuèguāngzú (月光族), az a társadalmi csoport, aki már rég elverte a fizetését, mielőtt az újat megkapta volna, egyik hónapról a másikra élők; a wōjū (蜗居) a csigaházban élők, kik módfelett szerényen éltek lakásuk éveken át tartó törlesztéséig, ezek mind a nyolcvanas évek kevésbé bájos vetületei. 

70后: 我们希望中国用核弹把上面三个国家(地区)都灭了。→ 70-esek: reméljük Kína az atombombával eltünteti a fenti három országot [Taiwant, Japánt és az USÁ-t.] 

80后: 我们希望和平。→ 80-asok: békét szeretnénk. 

90后: 和我无关!打仗服会降价吗?那就打呗!→ 90-esek: nekem ehhez semmi közöm! A háború lejjebb viszi a ruhák árait? Akkor miért is ne...a kilencvenesek: alapvetően hasonló traumában szenvednek, mint a nyolcvanasok. A kilencvenesekre sem csekély felelősséget ruháztak: egykeként nagyobb teher nehezedik rájuk mind a tanulás, mind munka területén, miként a család egyedüli örökösei is egyúttal. Elsőként is a tanulás, sokat számára az egyetlen eszköz a felemelkedésre, a nehéz körülményekből való kitörésre. Ekképp a tanulókra nehezedő nyomás már társadalmilag is elfogadott tény, jóllehet az egyén érzelmi szükségletei már nagyobb szerephez jutnak, mint az előző generációknál. Nem arról van szó, hogy a kilencvenesek nem ennének keserűséget - chīkǔ (吃苦), vagyis ne lennének nehézségeik, gondoljunk csak a hangya-népekre - yǐzú (蚁族), a vidéki friss diplomásokra, kik együtt bérelnek nagyvárosi lakásokat, keményen dolgoznak sokszor nagyon alacsony fizetésekért, szerény megélhetés mellett. Ugyanakkor, az elmúlt évtizedekhez képest mégis ők élnek (legalábbis nekik van a legtöbb lehetőségük rá) ma legjobban, számukra adatott a legtöbb lehetőség a stressz legyűrésére, ők tehetik meg, hogy válogatósak legyenek, és szándékosan, vagy sem, de a rendszer előttük nyitotta meg a neoliberálisnak ható, individualista értékek ajtaját. A kilencvenes évek új három nagy kelléke (新三大件) immáron a számítógép, a ház, és az autó (电脑,房子,轿车). Ehhez kapcsolódik az ezek megszerzésére irányuló kényszer is, miszerint kötelezően legyen ház, kocsi, majd a szülők részéről sokszor egy további kényszerként majd gyerek is, ezért is szoktak esetenként a kilencvenesekre, mint a ház/kocsi/gyerek-rabszolgáiként hivatkozni (房奴, 车奴, 孩奴). Ezzel párhuzamosan a fogyasztás minden eddiginél nagyobb mérteket ölt (1000-yuanből a 10.000 yuan-es fogyasztási küszöbbe, olyan nagyvárosokban, mint Shàng​hǎi pedig 100.000. yuan-es méreteket öltő fogyasztásról kell beszélni 千元级 万元级 十万元级), bár ez állami indíttatású is a belső piac növelésére, illetve Kína exportfüggéségének csökkentésére. Mindemellett a kilencvenes évek után születettek már a digitális korszak gyermekei is egyben, az internet médiumának első számú felhasználói (erről bővebben itt, valamint az internettel kapcsolatos bejegyzésekben), kik számára az internet nem csak eszköz (vásárlás), hobby, de életet formáló csatorna is, továbbá az önkifejezés cyber-birodalma egyszerre. 

70后: 他们娶老婆的时候想娶处女。70-esek: házasodáskor szűz feleséget szerettek volna. 

80后: 我们觉得无所谓,只要相互感情好就可以了。80-asok: számunkra lényegtelen, csak kölcsönösen szeretni kell egymást és kész. 

90后: 结婚需要感情吗?。。。需要结婚吗? 90-esek: a házassághoz érzelmek is kellenek?... [egyáltalán] össze kell házasodni?  

Egy, a kantoni Kínai Kommunista Ifjúsági Liga által készített felmérés alapján igen nagy különbségek mutatkoztak a három különböző generáció házassághoz (a hetvenesek a család egységének megőrzéséhez ragaszkodtak bármi áron, a nyolcvanasok megengedhetőnek tartották a válást), a vásárláshoz (a kilencvenesek jobbára az online-vásárlást részesítik előnyben), és munkaidőhöz (a túlórát csak a hetvenes nemzedék tolerálta)  való hozzáállásában.  


70后: 他们有存款。 70-esek: nekik van megtakarításuk. 

80后: 我们负债。 80-asok: nekünk adósságunk van. 

90后: 我们有老爸!90-esek: nekünk apukánk van! (Bizony, van akinek ráadásul Lǐ Gāng az apukája.)

Eltekintve az eltérő gyerekkori körülményeket, e három generáció a mai napig fejlődik és formálódik az életükben bekövetkező változások, valamint az új társadalmi trendek miatt. A hetvenes években születettek már 40-es éveikben járnak, biztos munkát élveznek (vagy biztos munkától szenvednek), házasságban élnek, gyermekeik vannak. A nyolcvanas években születettek ma próbálnak megállni saját lábukon, míg a kilencvenes években születettek egyelőre a QQ-n vitézkednek, még csak most fejezik be tanulmányaikat, s lépnek a felnőtt korba. Az értékek megváltozása egyrészről a jó értelemben vett modern individualizmus végett pozitív irányba mutatnak, másrészről a figyelmeztető jelek egy túlzottan engedékeny, slendrián, felszínes kultúra kialakulásának veszélyét vetítik előre. Mindenesetre e három különleges generáció megértése rengeteg további, izgalmas kérdést vet fel, s mélyebb megértésükhöz remélhetőleg tucatnyi tanulmány fog születni az elkövetkezőkben.


*毛主席是我们心中的红太阳

Megjegyzések

Népszerű tofuszeletek

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 8 - A 731-es alakulat nyomában

A Tōkyō sötét múltja sorozatban esett már szó különböző Edo-korividámságokról, évszázadokkal ezelőtti borzalmakkal azonban vélhetően nehezebb együttérezni, mint a közelmúlt kegyetlenségeivel. A sorozat ezen következő epizódjában a XX. századba tekintünk vissza, azon belül is a 731-es alakulat (731 部隊), illetve az azokhoz köthető emlékekhez. Mindenekelőtt ildomos belőlni a kontextust: második világháború, azon belül is második sino-japán háborúban (1937–1945) járunk. Kina észak-keleti területei - nevezetesen Mandzsúria - japán fennhatóság alatt. A tartomány fővárosa, Harbin (哈尔滨), s annak Pinfang kerülete (平房区) adott helyet a 731-es alakulat működésének, melyen keresztül a japán háborús bűnök legsötétebb bugyraiba nyerhetünk némi betekintést. A Japán birodalmi hadsereg hivatalosan Járványmegelőzési és Víztisztító Osztályának (関東軍防疫給水部本部) nevezett alakulatát a Kenpentai (憲兵隊), a voltaképpeni titkosrendőrség irányitása alatt hozták létre, ám az hamarosan az Északkelet-Kinában és Oroszor…