Ugrás a fő tartalomra

精选博文

Hattori "Démon" Hanzō története

Hetvenesek, nyolcvanasok, kilencvenesek - generációs szakadék Kínában

Az utóbbiakban Kínában egyre nagyobb figyelmet a kap a 七零后/ 八零后 / 九零后, vagyis a hetvenes, nyolcvanas, illetve kilencvenes évek után született generációk közötti szemmel látható, éles különbségek kérdése, ergo a generációs szakadék    dàigōu (代沟). Az elterjedt (és sokszor egymásnak ellentmondó) vélekedések szerint a hetvenesek a szorgalmatosak, a nyolcvanasok a kapitalisták, míg a kilencvenesek az önzők. 

70后: 工作狂基本上都是70后的。→ 70-esek: a munkamániások alapjaiban véve mind 70' után születtek.

80后: 而我们,拒绝加班!→ 80-asok: mi visszautasítjuk a túlórát! 

90后: 拒绝上班!→ 90-esek: visszautasítjuk a munkát! 


a hetvenesek: már serdülőkorukban jártak, mikor a reform és nyitás politikája (改革开放) életbe lépett. Gyermekkorukban éppen a nagy proletár kulturális forradalomba sikerült csöppenniük, egy zavaros, Kína, és  a kínaiak jövőjét illetően igencsak kilátástalan, bizonytalan periódusba. Az oktatás korántsem öltött országos méreteket, miközben a szívünkben rejlő vörös Nap* (sic!), vagyis a Máo által kifundált irányvonal kíméletlen érvényesítése volt napirenden. Manapság, a rohamosan fejlődő gazdaság, az új, erős Kína születése - pontosabban újjászületése közben - hiszen Kína rendkívül hosszú története során már több aranykort is megélt, a mostani prosperitás sem egy semmiből előpattanó ország meghökkentő performansza: az ópium-háborúk előtt, az 1800-as években Kína a világ GDP-jének 30%-át termelte, olyan metropolisokban, mint az Yángzhōu is volt anno. Mindazáltal, a legújabb aranykorból visszapislantva nem nehéz észrevenni az emberek értékrendjében történt változásokat sem, melyet a nyolcvanasok is érzékelnek: a mai fiatalok, kik felgyülemlett energiájukat a legkülönfélébb cukiságok világra vajúdásán túl csak panaszkodásra képesek fordítani; képtelenek átérezni Ivan Kozirev vasöntő kitörő örömét arról, hogyan költözött zuhanyrózsával felszerelt új, csodás lakásába, jó, ez nyilván hülye példa, de annak sem örülnek, hogy egyáltalán járhatnak iskolába. Persze, hogy járhatnak, ez számukra teljesen természetes, és a régebbi nemzedékek szeméből ahelyett, hogy értékelni tudnák ezt, csak a nagy nyomás miatt lamentálnak (压力很大!) Hasonlóképp, ezek a mai fiatalok esztelen dolgokra költik pénzük a spórolás helyett, lazábban kezelik a szolidaritás, barátság fogalmát, és leginkább a házasság intézményét, mindez megspékelve az auri sacra fames, ergo az arany utáni átkozott éhség túlzottan anyagi alapú érdekeinek előtérbe, s a becsületességnek háttérbe helyezésével (重利轻义). S ha már anyagi érdekek, s javak, érdekes az alapvető háztartási kellékek, a három nagy szükséglet → sān dàjiàn (三大件) a hetvenes évekig a ruhásszekrény, a bicikli és a varrógép (többek között funky blue-s maó-zubbonyok gyártására) - [衣柜,自行车,缝纫机]. 

a nyolcvanasok: csak egy évtizeddel születtek később, az ő szüleik az 1950-60'-as éveknek napvilágra jöttjei. A  nyolcvanasokat a Máo-rezsim turbulenciája személyesen már nem érintette, s csak szüleiken múlt, mennyiben akarták ekkoriban szerzett tapasztalataikat megosztani velük. Egyes szülők minden újonnan kínálkozó lehetőséget szerettek volna megragadni gyermekeik számára, hangsúlyozottan egy hetvenes évek utáni generáció megformálására törekedve. Mások élvezték a puszta tényt, hogy gyermekeik a reform-éra szülöttei, és már náluk kényelmesebb életet élhetnek. Megint mások, talán a napjaink-beli "kis császárok/hercegnők" (小皇帝/小公主) archetípusát megteremtve, már-már kórosan elkényezették gyermekeiket, melyekre fù'èrdài-ként (富二代) szoktak volt referálni; és ezekre a gyermekekre szoktak korunk újgazdag bonvivánjaiként tekinteni is egyszersmind. Nagyban segítette ezt a folyamatot születésszabályozás végett az egy-gyerek politika bevezetése, demográfiai fogalommal élve a nukleáris család, azaz apa + anya + a gyerek családmodelljének kialakulása, az egykére egyszerűen több figyelem, és gondoskodás jutott. A korszak három fontos háztartási kelléke: hűtő, színes tv, mosógép (冰箱,彩电视,洗衣机), s emelkedett az emberek vásárlóereje, valamint a fogyasztása is ( általánosságban a "100 yuan-es fogyasztási szinttől" az "1000 yuan-esbe" ugrással [百元级 千元级]).

70后: 他们无论任何时候,看到有在站着的领导,都会马上给领导让座。   70-esek: bármikor, ha egy vezetőt állni láttak, azonnal átengedték ülőhelyük 

80后: 我们崇尚上下级平等。   80-asok: tiszteljük az alacsonyabb és magasabb pozícióban lévők közötti egyenlőséget. 

90后: 天上地下,唯我独尊!   90-esek:  az egész univerzumban csak magamat tisztelem! 


A nyolcvanas évek szülötteit érő sztereotípiák egy önző társadalmi réteg felemelkedésével, az értékek és erkölcsök pusztulásával azonosítják őket. Ugyanakkor közülük sem volt mindenki olybá szerencsés, hogy a fù'èrdài-hoz tartozhasson.  Ellenben többségük - amint végeztek tanulmányaikkal -  a piacgazdasági versennyel és a lakásvásárlás kihívásaival kellett szembesüljenek, megjelent a holdsugaras réteg - yuèguāngzú (月光族), az a társadalmi csoport, aki már rég elverte a fizetését, mielőtt az újat megkapta volna, egyik hónapról a másikra élők; a wōjū (蜗居) a csigaházban élők, kik módfelett szerényen éltek lakásuk éveken át tartó törlesztéséig, ezek mind a nyolcvanas évek kevésbé bájos vetületei. 

70后: 我们希望中国用核弹把上面三个国家(地区)都灭了。→ 70-esek: reméljük Kína az atombombával eltünteti a fenti három országot [Taiwant, Japánt és az USÁ-t.] 

80后: 我们希望和平。→ 80-asok: békét szeretnénk. 

90后: 和我无关!打仗服会降价吗?那就打呗!→ 90-esek: nekem ehhez semmi közöm! A háború lejjebb viszi a ruhák árait? Akkor miért is ne...a kilencvenesek: alapvetően hasonló traumában szenvednek, mint a nyolcvanasok. A kilencvenesekre sem csekély felelősséget ruháztak: egykeként nagyobb teher nehezedik rájuk mind a tanulás, mind munka területén, miként a család egyedüli örökösei is egyúttal. Elsőként is a tanulás, sokat számára az egyetlen eszköz a felemelkedésre, a nehéz körülményekből való kitörésre. Ekképp a tanulókra nehezedő nyomás már társadalmilag is elfogadott tény, jóllehet az egyén érzelmi szükségletei már nagyobb szerephez jutnak, mint az előző generációknál. Nem arról van szó, hogy a kilencvenesek nem ennének keserűséget - chīkǔ (吃苦), vagyis ne lennének nehézségeik, gondoljunk csak a hangya-népekre - yǐzú (蚁族), a vidéki friss diplomásokra, kik együtt bérelnek nagyvárosi lakásokat, keményen dolgoznak sokszor nagyon alacsony fizetésekért, szerény megélhetés mellett. Ugyanakkor, az elmúlt évtizedekhez képest mégis ők élnek (legalábbis nekik van a legtöbb lehetőségük rá) ma legjobban, számukra adatott a legtöbb lehetőség a stressz legyűrésére, ők tehetik meg, hogy válogatósak legyenek, és szándékosan, vagy sem, de a rendszer előttük nyitotta meg a neoliberálisnak ható, individualista értékek ajtaját. A kilencvenes évek új három nagy kelléke (新三大件) immáron a számítógép, a ház, és az autó (电脑,房子,轿车). Ehhez kapcsolódik az ezek megszerzésére irányuló kényszer is, miszerint kötelezően legyen ház, kocsi, majd a szülők részéről sokszor egy további kényszerként majd gyerek is, ezért is szoktak esetenként a kilencvenesekre, mint a ház/kocsi/gyerek-rabszolgáiként hivatkozni (房奴, 车奴, 孩奴). Ezzel párhuzamosan a fogyasztás minden eddiginél nagyobb mérteket ölt (1000-yuanből a 10.000 yuan-es fogyasztási küszöbbe, olyan nagyvárosokban, mint Shàng​hǎi pedig 100.000. yuan-es méreteket öltő fogyasztásról kell beszélni 千元级 万元级 十万元级), bár ez állami indíttatású is a belső piac növelésére, illetve Kína exportfüggéségének csökkentésére. Mindemellett a kilencvenes évek után születettek már a digitális korszak gyermekei is egyben, az internet médiumának első számú felhasználói (erről bővebben itt, valamint az internettel kapcsolatos bejegyzésekben), kik számára az internet nem csak eszköz (vásárlás), hobby, de életet formáló csatorna is, továbbá az önkifejezés cyber-birodalma egyszerre. 

70后: 他们娶老婆的时候想娶处女。70-esek: házasodáskor szűz feleséget szerettek volna. 

80后: 我们觉得无所谓,只要相互感情好就可以了。80-asok: számunkra lényegtelen, csak kölcsönösen szeretni kell egymást és kész. 

90后: 结婚需要感情吗?。。。需要结婚吗? 90-esek: a házassághoz érzelmek is kellenek?... [egyáltalán] össze kell házasodni?  

Egy, a kantoni Kínai Kommunista Ifjúsági Liga által készített felmérés alapján igen nagy különbségek mutatkoztak a három különböző generáció házassághoz (a hetvenesek a család egységének megőrzéséhez ragaszkodtak bármi áron, a nyolcvanasok megengedhetőnek tartották a válást), a vásárláshoz (a kilencvenesek jobbára az online-vásárlást részesítik előnyben), és munkaidőhöz (a túlórát csak a hetvenes nemzedék tolerálta)  való hozzáállásában.  


70后: 他们有存款。 70-esek: nekik van megtakarításuk. 

80后: 我们负债。 80-asok: nekünk adósságunk van. 

90后: 我们有老爸!90-esek: nekünk apukánk van! (Bizony, van akinek ráadásul Lǐ Gāng az apukája.)

Eltekintve az eltérő gyerekkori körülményeket, e három generáció a mai napig fejlődik és formálódik az életükben bekövetkező változások, valamint az új társadalmi trendek miatt. A hetvenes években születettek már 40-es éveikben járnak, biztos munkát élveznek (vagy biztos munkától szenvednek), házasságban élnek, gyermekeik vannak. A nyolcvanas években születettek ma próbálnak megállni saját lábukon, míg a kilencvenes években születettek egyelőre a QQ-n vitézkednek, még csak most fejezik be tanulmányaikat, s lépnek a felnőtt korba. Az értékek megváltozása egyrészről a jó értelemben vett modern individualizmus végett pozitív irányba mutatnak, másrészről a figyelmeztető jelek egy túlzottan engedékeny, slendrián, felszínes kultúra kialakulásának veszélyét vetítik előre. Mindenesetre e három különleges generáció megértése rengeteg további, izgalmas kérdést vet fel, s mélyebb megértésükhöz remélhetőleg tucatnyi tanulmány fog születni az elkövetkezőkben.


*毛主席是我们心中的红太阳

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Japán folklór vol. 7 - Baku, az álomfaló

A soron következő japán folklór epizód különös entitása, melyet megvizsgálunk nem más mint a baku (獏 / 貘), mely természetfölötti lény elsődleges tevékenysége az álmok, pontosabban a lidércálmok felfalása. A legenda szerint mikor az istenségek úgy nagyjából végeztek az állatok teremtésével, kimaradt némi massza, amiből összegyúrták a bakut, ami, nos, külsején is visszatükröződik. A korabeli ábrázolások alapján - igaz, erősen stilizáltan - bár némiképp emlékeztet a tapírra, a mai japán nyelvben pediglen baku kanjija (獏, kínaiban ) egyszerre vonatkozik az álomevő entitásra, illetve a tapír (Tapiridae) állatani elnevezése is. (És ezzel nincs egyedül, hisz gondoljunk csak a kirinre (麒麟), mely a mai japánban egyszerre jelent zsiráfot, valamint vonatkozik a kínai kiméra-szerű csodás patás állatra is, mely a közkedvelt sörünk címerén is szerepel.) Na de visszatérve a bakura, melynek alakja is a kínai folklórban gyökerezik, egyes nézetek szerint első említése a A hegyek és tengerek könyvében

ギャル文字

Nagy érdeklődéssel szoktam követni a különböző kínai online neológusok alapvetően cukiságban fogant nyelvtorzításait, vagy nyelvújításait, ahogy tetszik. Persze nem pusztán a kínaiban működik a dolog, nem is kell messzire menni, a japán gyaru közösség is megalkotta a maga sajátos online nyelvezetét (gyaru-moji, ギャル文字, vagy viccesebb elnevezésben 下手文字 - "béna írásjegyek) , mely a Taiwanból eredeztethető marslakónyelv példáját követi: a fiatal városi lánykák a 2000-es évek elejétől kezdődően, majd valahol 2005-ben a népszerűsége tetőfokán egyes kana karakterek helyett azokhoz hasonló, de nem egyező írásjegyeket/különböző egyéb karaktereket/más ábécékből kölcsönzött betűket, etc. használtak előszeretettel gondolataik esetlegesen hosszú műkörömmel való levéséséhez; így kerülhet a megszokott hiragana/katakana karakterek helyére man'yōgana, kínaiírásjegyek, cirill betűk, stb. Pár példa: 

禾ム→ 私
ネ申 → 神
木木 → 林
才(よчoぅ → おはよう / ぉレ£∋ぅ⊇〃±〃レヽма£→ おはようございます→ jó reggelt
尓o ヶ 毛 ω → ポケモン →…

A japán vonatokról

"Japánban a vonatok olyan elbaszottul fejlettek, hogy hangsebességgel közlekednek és androidok irányítják őket, soha a büdös életbe nem késnek. Optimusz fővezérben tótágast áll a genitális szerelem a japán csodát szemlélve: hejj de high-tech vagy bébi" - hallhatjuk a Blikk tudósítóját Tokióból. 
Köztudottan sok van, mi csodálatos, ezek egyike pediglen az a bizonyos japán vonat. Amiről bizonyára a fentebbi fantazmagóriáink vannak, s mi több furtonfurt visszaöklendezi magát a toposz, hogy a japán közlekedési miniszter lemond, ha egy percet késik a vonat, et cetera.

Nos, amire te gondolsz, az nagy valószínűséggel a shinkansen, ami valóban egy módfelett előrehaladott jószág, azonban a japán fővárosban élve a napi ingázásban aligha találkozni vele. Közlekedni vele pedig, még annyira se. A magam részéről két vonalat használok a mindennapi közlekedésben, a Den-en-toshit (田園都市線) s a Yamanotét (山の手線), így pusztán e kettőről van tapasztalatom, ám elöljáróban annyit, hogy felejtsük el…

七夕节- 牛郎织女

Qī​xī​jié (七夕节), a "hetek éjjele" Kína (valamint Japán [Tanabata 七夕], Korea, Vietnam) legromantikusabb napja, mondhatni a "kelet-ázsiai Valentin nap"[olykor pusztán kínai Valentin napként nevezik, de mivel más kultúrákban is éppúgy fontos, kár lenne kisajátítani] a kínai kalendárium hetedik holdhónapjának hetedik napjára esik(mely idén augusztus 6-a), mikor az Altair és a Vega csillag a legmagasabban van az égen, melyhez egy több variánsban ismert szerelmi történet köthető:

történt, hogy a fiatal marhapásztor - Niú Láng (牛郎) szemet vetett a gyönyörűséges szövőlányra -Zhī Nǚ-re (织女), az Ég úrnőjének hetedik leányára, aki kiszökött a szúette Égből a Földre kikapcsolódás képen, és botor módon rögvest meg is házasodott Niú Láng-gal az Égi úrnő tudta, s beleegyezése nélkül. Hatalmas boldogságban, és meghitt harmóniában éltek, két gyerkőc is született, ám Xī Wáng Mŭ (西王母) ("Nyugati anyakirályné") rájött, hogy a tündérleány (és halhatatlan) Zhī Nǚ a halandó Niú…

サムライ言葉

"Szamuráj-go" (サムライ語), régies kifejezésformák a japánban, a tofugu blogról, némileg kiegészítve azt. 
ありがとう → かたじけない [忝い / 辱い] → köszönöm. Az írásjegyek megszégyenülést, sérelmet jelentenek, ezzel a terminussal korábban azt fejezték ki, hogy a rendkívüli előny miatt, amit kaptunk, szégyelljük magunkat, és meg vagyunk sértve, mivelhogy nem vagyunk méltóak a kapott jó cselekedetre (s elismerjük szégyenünket (恥  [はじ]) az on - 恩 (おん) kapása miatt. Ergo egy feudális harctéren a szamuráj, akit sértetlenül engedtek el a hatóságok, azt is mondhatta: かたじけない, ami kb. azt jelentette, hogy: "megszégyenültem, hogy elfogadom ezt az ont; nem helyénvaló, hogy ilyen megalázkodó helyzetbe kerüljek; sajnálom; alázatosan köszönöm". 
~でござる 「ある」「いる」 「です」の尊敬語 → aru, iru, desu tiszteleti formában/archaizáló formában 
mellékneveknél a しい végződés しゅう-ra változik régies formában, s csak a ございます forma követheti: 
楽しゅうございます → vidám 美しゅうございます → szép, gyönyörű 寂しゅうございます → magányos  悲しゅうございます → sz…