Ugrás a fő tartalomra

精选博文

Kirifuri-felföld

Cǎonímǎ enciklopédia vol.6. - H

Cǎonímǎ enciklopédia, hatodik rész.

hánlèi quàngào (含泪劝告): "könnyek közepette tanácslom" - Yú Qiūyǔ (余秋雨) népszerű, kortárs író egy esszéjének címéből Könnyes kérvény a katasztrófa túlélőihez (含泪劝告请愿灾民) származik, melyet a 2008-as sìchuāni földrengést követően írt. Az esszében arra kéri a közel 9.000 diákáldozat szüleit - kik többségében a hanyagul összetákolt épületekben lelték halálukat - ne tiltakozzanak a kormány ellen. Feltételezésében a szülök is "hátsó szándékok" és intrikák elszenvedői, a netpolgárok megítélése viszont másképp értékelte a helyzetet, csupán a politikusokat és a diákok haláláért felelősök védelmezését látta e sorokban. Néhányan könnyek közepette tanácsolták Yú Qiūyǔnek, vesse magát a folyóba (含泪劝告余秋雨去投江). Az író esszéjét azóta számtalanszor kiparodizálták, amire a Tilos a kínai emberek további inzultálása (不准继续侮辱中国人) c. esszével válaszol.

hǎo wǔ bèi (好五倍): "ötször jobb" - Shā Zǔkāng (沙祖康) ENSZ nagykövet korában egy beszédben elhangzottakból: ma Kínában az emberi jogok helyzete az amerikai emberjogi kondícióknál jobban [működik], Kína népességé Amerika ötszöröse, s amennyiben a populációk összevetéséről közelítjük meg a dolgot, a mi problémáinknak legalább ötször többnek kellene lenni, mint Amerikának; mely magyarázatot ad arra, hogy a mi emberjogi helyzetünk megegyezik az amerikaival. (中国今天的人权状况就比美国的人权状况要好,中国人口比美国多五倍,如果按照人口比例来讲,我们问题至少应该比美国多五倍,那才说明我们人权状况和美国一样). A kifejezés azóta Shā Zǔkāng sajátos logikájának kifigurázására használt. 

hēchá (喝茶): "teázni" - internetes nyelvhasználatban a Nemzetbiztonsági Hivatal, és egyéb hatóságok gyakorlata értendő, kik előszeretettel invitálják meg egy teára a felforgató tevékenységet űző (legalábbis annak minősített) polgárokat, majd óva intik őket (politikai) aktivitásuk további folytatásáról. (Balra az írásjegy a 查+茶 [ellenőriz/vizsgál+tea] írásjegyeinek összevonásából keletkezett).

hē kāishuǐ (sǐ) 喝开水 (死): "forróvíz ivása (általi halál)" - Wáng Yàhuī (王亚辉) elítélt rejtélyes halálára való utalás. A rendőri magyarázat szerint forróvíz okozta halálát, ami felbőszítette az internetes közvéleményt a Wáng család állításának tükrében, miszerint a holttesten szerte bántalmazások nyomai voltak megfigyelhetőek. A Hénán-tartományi Közbiztonsági Hivatal végül bevallotta, hogy a rendőri kínzások vetettek véget életének.

hēibǎn hú (黑板狐): "a tábla rókája" - Hú Jǐntāora való utalás. A róka hú (狐) kiejtése azonos Húcsaládnevének kiejtésével. Az elnök 2008-ban Yùshùba (玉树) látogatott a földrengés áldozataihoz, és a helyi iskolában, a táblára a következőket írta: lesz új iskola, lesz új otthon (新校园,会有的!新家园,会有的), majd elismételtette a gyerekekkel e sorokat. 

hèn diē bùchéng Gāng (恨爹不成刚): "utálni apát, mert nem Lǐ Gāng" - egy idiomából származó kifejezés - hèn tiěchéng gāng (恨铁不成钢) - gyűlölni a vasat, hogy nem válik acéllá - ha neheztelünk valakire, mert nem felelt meg valamilyen elvárásoknak/ nagy elvárásokat állítani valaki elé, hogy ezáltal ösztökéljük fejlődésre. A fenti mondás alapja a 2010 októberi Lǐ Gāng-incidens, mikor is a befolyásos apukájára hivatkozott mentségéül a részegen diákokat gázoló fiatal, a fenti mondás pedig arra utal, hogy mindenki szeretne hasonló nagy hatalmú fatert magának. 

hóngpài yīhào (红派壹号): "RedPad" - a Kínai Kommunista Párt iPadje. A 2012 januárjában piacra dobott készülék közel kétszer annyiba kerül, mint az Apple terméke (9999 yuan), viszont teljesen naprakész az új pártintézkedésekkel. Az androiddal operáló, 9,7 colos kijelzővel ellátott dialektikus materialista tablet minden hű pártkáder elsőrangú segítsége lehet. Eltévelyedett imperialista tablettel rendelkezők számára egyedül a Vörös könyvecske letöltése nyújthat némi vigaszt az itunesról, vagy google playről

hóushé (猴蛇): "majomkígyó" - homofón a (jelen esetben kormány) szóvivővel - hóushé (喉舌). A fiktív internetes élőlény fiktív dokumentációja szerint a kígyó testű, majom fejű kreatúra nagyszerűen imitálja az emberi nyelvet, különösen a hazugságokat. Először  mintegy száz éve tűnt fel Oroszországban, majd Kelet-Európában, Északkelet-Ázsiában, Afrikában is elterjedt; a faj diverzitása ellenére azonban a kínai és észak-koreai  példányokat tartják leghitelesebb képviselőikként.  

Hú biān (胡编): "Hú szerkesztő"- Hú Xījìn (胡锡进) beceneve, ki a Huánqiú Shíbào  - 'Global Times' (环球时报) nemezközi ügyekkel foglalkozó kínai napilap főszerkesztője, mely sajtóorgánum a pártlap, a Rénmín bào felügyelete alatt működik. Nem nehéz párhuzamba állítani a húbiān luànzào (胡编乱造) kifejezéssel, mely alatt alaptalan, zavaros kitalációt értünk. 

hú 77 (胡77): "Hú 77"- Hú Jǐntāot rejtő hivatkozás. 2010. 12.3-án, a CCTV élő közvetítésében az elnök meglátogatott egy fővárosi lakásfejlesztési projektet, s megkérdezett egy kislányával lévő anyukát, mennyi lakbért fizetnek havonta, a nő válasza 77 yuan volt. Hozzátette, hogy párt és a kormány jó politikája miatt tudja mindezt kezelni (一个月77块,承担得起,感谢党和政府的好政策). A netpolgárok eléggé ledöbbentek ezen, a közvélekedés szerint a közvetítésben látott lakás bérlete legalább havi 2000 yuanre tehető. A lakásárak ugyanis drasztikusan megemelkedtek Kína-szerte az elmúlt évtizedben. Egyes elemzések szerint egy átlagos běijīngi lakosnak (illetve azokban a nagyvárosokban, ahol a havi átlagfizetés 4.000 yuan körüli) 50 évébe telne, mire kifizetne egy 80 m²-es lakást. Ha mind a havi 4.000 yuant csak erre költené. Ennek tükrében érthető igazán a lakás rabszolgái,  a hangya-kolóniákcsigaházasak, etc. címen fémjelzett problémák. A kormányt pedig azért érik kritikák, mert nem tesz hatékony lépéseket az ingatlanárak mérsékletére. Egyre inkább világos, hogy efféle propagandával nem érdemes hergelni a (z internetes) közvéleményt, mivel csak ellenkező hatást érnek el vele, s olyan viccek születnek belőle, mint a következő: Hú tesó meglátogatja a hénáni egyetemet, az egyetem bejáratánál összefut Lǐ Gānggal. Gyengéden megfogja a hivatalvezető kezét, s barátságosan beszédbe elegyedik vele a mindennapi dolgokról: a fiad hány embert üt el évenként? Képes vagy még kezelni ezt? Áá, a fiam csak 77 embert üt el évente, ezt még kezelni tudom. Majd Hú tesó orcáján elégedett mosoly jelenik meg (涛哥来到河大视察,在校门口碰到了李刚。涛哥轻轻的拉着李局长的手,亲切的同他拉起了家常:“你儿子一年撞多少次人?能不能承受的起?” 李刚说:“我儿子一年只撞77次人, 承受的起。” 涛哥露出了欣慰的笑容)

Hú Zhànfán tǐ (胡占凡体): "Hú Zhànfán-forma" - a CCTV elnöke 2011 végén egy beszédének részletéből merítve: egyes újságírók nem értékelték magukat a párt propaganda-dolgozóinak, helyette hivatásos újságírónak értékelték [magukat], ez a megközelítés alapjaiban hibás (一些新闻工作者没有把自己定位在党的宣传工作者上,而是定位在新闻职业者上,这是定位上的根本错误). A netpolgárok e sorokat azonmód kizsigerelték: egyes emberek nem értékelték magukat rabszolgának, de meg szerették volna tartani méltóságukat, ez a megközelítés alapjaiban hibás (有一些人,没有把自己定在奴隶的地位上,而是想做一个人,这是定位上的根本错误); egyes képviselők nem értékelték magukat alázatosan tapsikálóknak [feljebbvalóik irányában], de a kormányt szeretnék ellenőrizni, ez a megközelítés alapjaiban hibás (有一些代表,没有把自己定位在鼓掌效忠上,而是想监督政府,这是定位上的根本错误).  

húzhǔxí (糊煮席): "zavaros, főtt bankett" - homofón a Hú elnökre -  Hú zhǔxí (胡主席).  

huàn guō zi méi (换锅子没): "nem váltottál még serpenyőre [parabola antennára]?" - nán tartomány Héngyáng (衡阳) városában a helyi TV-szolgáltató egyre silányabb műsorokat sugárzott egyre drágábban, melynek eredményeként a parabola antennára váltás gyakorlata oly általánossá vált, hogy állítólag a fenti mondatot már egymás üdvözlésére használják a Héngyángiak. [hasonló, mint az ettél már?

huángchǔ (皇储): "koronaherceg", ergo a jövendő örökös a modern kínai politikában mindenekelőtt Xí Jìnpíngre (习近平) való utalás, ki várhatóan 2013-ban váltja Hú elnököt.

hùnqiúshǐbào (混球屎报): "kevert golyóbis szar lapok", a Huánqiú Shíbàora (环球时报) való hivatkozás.

huómái (活埋): "élve eltemetni" - miután 2012 januárjában Yú Jĭe (余杰) rendszerellenes író (egy évig tartó házi őrizetét követően) elhagyta az országot, és Amerikába érkezett, a Nobel-díjas író, Liú Xiǎobō (刘晓波) a kitüntetés átadását megelőző éjszakán elszenvedett kínzásairól beszélt, és a fenyegetésről, amit a Nemzetbiztonsági Hivatal ügynökétől kapott: "ha fentről jön a parancs, fél órán belül egy gödröt áshatunk, és élve eltemethetünk". Az élve eltemetéssel való fenyegetőzést több politikai disszidens (Jiāng Tiānyǒng 江天勇, Téng Biāo 滕彪, etc.) is említette.

Huǒxīng wén (火星文): "a marslakók nyelve", erről részletesebben az alábbi bejegyzésben.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

Japán kocsmológia vol. 3. - Yokochō sikátorok - Nonbe Yokochō

A japán kocsmológia áltudományos bejegyzéssorozat soron következő epizódjában jó messzire mentünk, mégpedig a Tateishi (立石) állomáshoz, ami a Keisei-vonalon (京成) a Skytreetől kb. tiz percnyire van, mintegy a civilizáció határmezsgyéjén, hiszen ott található a Nonbe Yokochō (呑んべ横丁). Igazából jártunk már itt pár évvel ezelőtt, amikor még csak kirándulóban jártam át Shàng​hǎi​ból, és az isten sem tudja miért, de Taito-kuban kellett szállást foglalnom, hiszen fingom nem volt mi hol van Tōkyōban.  1955-ben nyitották meg a Tateishi áruházat, aztán azóta itt nagyjából meg is állt az idő. Az állomást környékező kis sikátorok hálózatában rendesen időutazhatunk valami képzeletbeli, régmúlt Tōkyōba. Szóval masszivan retrós hangulata van, de én imádom az ilyen helyeket, a szineket, a szagokat, az árusok kiabálását, a szünhetetlen sürgés-forgást. És itt van maga a Nonbe Yokochō bejárata, enyhén cyberpunkos miliőben. Nem túl nagy kiterjedésű maga a cimben szereplő yokochō, mindössze pár szűk utcác…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 2 - Kozukappara vesztőhelye

Minami senju (南千住) számos jelentős történelmi esemény emlékét őrzi, talán több olyat is, amire nem szívesen szoktak volt visszaemlékezni. Ilyen példának okáért a Kozukappara vesztőhelye (小塚原刑場), mely egyike volt az Edo-kori Tōkyō három nagy kivégzőhelyének - Nishikigamori - a mai Shinagawa közelében, valamint Odawa mellett - utóbbi Hachioji külvárosában. A vesztőhelyre a Edo-korszak legsúlyosabb halálnemeinek elszenvedői - fővesztés (斬首刑), keresztre feszítés (磔), máglyán elégetés (火罪) nyertek belépőt, de itt voltak közszemlére téve a gokumon 獄門 - 'börtönkapu' a testtől megválasztott koponyák (mint Masakado fejének esete) is. A hagyományos geomanciai képzetek alapján a rontás/negatív energiák a város északkeleti sarkából érkeztek, s mivel a város ezen kerülte Edo várától (江戸城) pontosan északkeleti irányban helyezkedett el, valamennyi kelletlen de szükséges intézmény - mint a kivégzőhely, vágóhidak, vagy éppen Yoshiwara vöröslámpás negyede is ezen a területen kapott helyet. Ara…

Obon お盆 és a japán túlvilági képzetek

Július végétől kezdve kezdődik Japánban az Obon (お盆) ünneplése, mely a voltaképpeni japán halottak napja, pontosabban ünnepségsorozata, mely során a az emberek meglátogatják s rendbe rakják elhunyt családtagjaik sirját (ohakamairi, 御墓参り) avagy tiszteletüket róják le eltávozott hozzátartozóiknak. Itt Tōkyōban az ünnepléssorozat főként Augusztus hónapjára esik. Ezzel egyidejűleg az obon ideje egy félhivatalos nyáriszünet is, a legtöbb japán cégnél ilyenkor szabadságra mennek, sokan használják fel ezt az időt arra, hogy hazalátogassanak.


Az obon hagyományának története igencsak hosszú és szerteágazó gyökerekre vezethető vissza. A korabeli Edo-korban használatos holdnaptár eredetileg júlis 15-re tette az ünnep napját  (kinai példa nyomán, amiről a kinai szellemünnep és túlvilági képzetek bejegyzésben irtunk már korábban) a modern naptár pedig augusztus 15-re updatelte. (Egyébiránt ugyanerre a napra esik Hirohito császár beszéde is, melyben bejelentette Japán fegyverletételét a második vi…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…